Kontakt

Istarsko povijesno društvo – Societa’ Storica Istriana
I. M. Ronjgova 1
52100 Pula

Histria, Godišnjak Istarskog povijesnog društva: histria@ipd-ssi.hr

Ime i prezime  :  *
Vaš e-mail  :  *
Tema  :  *
Poruka  :  *