Volume 10, 2020

Sadržaj (str. 6-12)
Kazalo | PDF

RASPRAVE I PRILOZI

Na kunfinu: povijest prostornoga razvoja Svetvinčenta (str.11-32)
Mirela Altić, Gordana Kliman Grabar | Izvorni znanstveni članak | PDF

„Čovjek koji je početkom 18. stoljeća pobožno živio“. Prinos biografiji Petra Antuna Gausa (1646. – 1716.), pićanskoga biskupa (str.33-79)
Elvis Orbanić | Izvorni znanstveni članak | PDF

Djelovanje talijanske ratne mornarice i obavještajne službe na obali Poreštine tijekom Prvoga svjetskog rata (str. 81-101)
Gianpaolo Gergeta | Prethodno priopćenje | PDF

Palež pulskoga Narodnog doma 14. VII. 1920. ili kako je otvorena fašistička Pandorina kutija (str. 103-134)
Milan Radošević | Izvorni znanstveni članak | PDF

Antički spomenici kao ishodišta urbane transformacije Pule između dva svjetska rata (str. 135-165)
Emil Jurcan | Izvorni znanstveni članak | PDF

OCJENE | PRIKAZI | IZVJEŠĆA

Slaven Bertoša, Fragmenti buzetske prošlosti u srednjem i novom vijeku, Zagreb – Pula – Pazin – Buzet: Srednja Europa / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli / Državni arhiv u Pazinu / Grad Buzet, 2018., 464 str. (str. 169-172)
Saša Čizik, Tadea Pelcman, Andreja Velečić, Kristina Vretenar | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Marta Jašo – Danijela Doblanović Šuran, Matična knjiga krštenih Župe Dolina kod Trsta (1605. – 1617.), Posebna izdanja, sv. 49, Glagoljski rukopisi, sv. 13, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2019., 343 str. (str. 173-176)
Monika Zuprić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Elena Uljančić, U modi. Kultura odijevanja porečkih plemenitih građana (1650. – 1720.), Zagreb: Srednja Europa / Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, 2019., 280 str. (str. 176-182)
Gabriela Braić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Monika Zuprić, Nevidljivi žig. Nezakonita djeca Tara, Vabrige i Frate u 18. i 19. stoljeću, Zagreb: Srednja Europa, 2019., 188 str. (str. 182-188)
Gabriela Braić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Giovanna Jerolimić, Otoci Cres i Lošinj u doba francuske vlasti, Otočki ljetopis Cres-Lošinj, br. 16, Mali Lošinj: Katedra Čakavskog sabora Cres-Lošinj, 2019., 132 str. (str. 188-190)
Marko Jelenić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Salvator Žitko, Avstrijsko primorje v vrtincu nacionalnih, političnih in ideoloških nasprotij v času ustavne dobe (1861-1914), Knjižnica Annales Majora, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, 2016., 310 str. (str. 190-194)
Mihovil Dabo | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Nerina Feresini, La società alpina dellʼIstria – Istarsko planinarsko društvo. 1876 – 1885 / 1876. – 1885., Pisino – Pazin: La Famiglia Pisinota / Comunità degli Italiani di Pisino – Zajednica Talijana Pazin, 2019., 355 str.
(str. 194-197)

Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Vili A. Bačić, Povijest Prvog svjetskog rata na Jadranu. I. dio: „Zbivanja do proljeća 1916.“, s dodatkom Zvonimira Freivogela „Zbivanja od proljeća 1916. do kraja rata“, Pula: Društvo za proučavanje prošlosti C. i kr. mornarice „Viribus Unitis“, 2019., 453 str. (str. 197-200)
David Orlović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Vremeplov 4: Kinematografske djelatnosti i pulska svakodnevica 1919 – 1943, Pula: Pula Film Festival, 2020., 108 str. (str. 200-202)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

David Orlović, Etiopski rat i fašizam u Istri 1935. – 1941., Zagreb: Despot infinitus, 2020., 201 str.
(str. 202-206)

Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Rinaldo Racovaz, Arsia, unʼopera dʼarte dʼedilizia moderna / Raša, remek-djelo graditeljstva Moderne, Arsia – Raša: Comunità degli Italiani “Giuseppina Martinuzzi” di Albona – Zajednica Talijana „Giuseppina Martinuzzi“ Labin / Consiglio della minoranza italiana della Città di Albona – Vijeće talijanske manjine Grada Labina, 2016., 308 str.
(str. 206-210)

Mihovil Dabo | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Ivan Žagar – Bojan Horvat – Željko Cetina – Luka Tidić, Turizam Novigrada. Povijesni razvoj novigradskog turizma od 19. stoljeća do danas / Il turismo a Cittanova. Lo sviluppo storico del turismo a Cittanova dal XIX secolo ad oggi, Novigrad – Cittanova: Grad Novigrad – Cittanova, 2019., 191 str. (str. 210-213)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Dani antifašizma u Opatiji: prvih deset godina (2010. – 2019.), urednik Neven Šantić, Opatija: Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Opatije, 2020., 159 str. (str. 213-218)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Gostovanje izložbe Kultura sjećanja i Španjolski građanski rat, Pula, 2. listopada – 5. studenoga 2020.
(str. 219-222)

Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Multimedijalna izložba Srebrenica: genocid u osam činova, Pula, 7. – 11. srpnja 2020. (str. 222-223)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Izložba Širite ženski svijet! Dizajn progresivnih ženskih časopisa 1934. – 1946., Pula, 6. – 28. veljače 2020.
(str. 224-225)

Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

11. Dani antifašizma, Opatija, 4. – 6. ožujka 2020. (str. 225-226)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Znanstveno-stručni skup u povodu 100. obljetnice spaljivanja prve hrvatske knjižnice u Narodnom domu u Puli, 1920. – 2020., Pula, 13. srpnja 2020. (str. 227-229)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Znanstveni skup Naša sloga (1870. – 2020.), Pula, 3. – 5. rujna 2020. (str. 229-232)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Znanstveni skup Past, Present, Future, Pula, 15. – 17. listopada 2020. (str. 232-235)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Festival povijesti Kliofest u Istarskoj županiji 2020., Pula i Pazin, 15. svibnja 2020. (str. 235-237)
Igor Jovanović | Vijest | PDF

Četvrtkom u 21, emisija na Kotač TV-u, Pula, ožujak – svibanj 2020. (str. 237-238)
Igor Jovanović, Igor Šaponja | Vijest | PDF

Stručni skupovi za učitelje i nastavnike povijesti u Istarskoj županiji koji poučavaju Građanski odgoj i obrazovanje u školskoj 2019./2020. godini (str. 238-239)
Igor Jovanović | Vijest | PDF

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola Istarske županije u virtualnim učionicama u školskoj 2019./2020. godini (str. 240)
Igor Jovanović | Vijest | PDF

Prvo županijsko stručno vijeće učitelja povijesti Osnovnih škola u Istarskoj županiji, Kanfanar, 4. prosinca 2019. (str. 241-243))
Matej Križman | Vijest | PDF

Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika povijesti Istarske županije, Dvigrad i Kanfanar, 3. rujna 2020.
(str. 243-244)

Igor Jovanović | Vijest | PDF

Državni stručni skup iz povijesti za mentore, savjetnike i voditelje županijskih stručnih vijeća na temu Suvremeni pedagoško-didaktički pristupi nastavi povijesti, 4. rujna 2020. (str. 244-246)
Danijela Kegalj | Vijest | PDF

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2019. godini (str.246-248)
Ostalo | PDF