Volume 7, 2017

Sadržaj (p. 6-12)
Contents | PDF

ARTICLES

O tobožnjem privilegiju akvilejskoga patrijarha Grgura de Montelonga i širenju ingerencija koparske komune na Buje, Oprtalj, Buzet i Dvigrad
Regarding the alleged privilege of the Patriarch of Aquileia Gregory de Montelongo and the expansion of the jurisdiction of the commune of Koper on Buje, Oprtalj, Buzet and Dvigrad
Josip Banić | Izvorni znanstveni rad | PDF in the original language | PDF summary

Prilog poznavanju opusa radionice Paulusa Riedla u Istri
A contribution to the understanding of Paulus Riedlʼs workshopʼs opus in Istria
Marijan Bradanović, Paola Peršić | Prethodno priopćenje | PDF in the original language | PDF summary

Matične knjige župe Višnjan 1748. – 1914.
Registry books of the parish of Višnjan 1748 – 1914
Jakov Jelinčić | Izvorni znanstveni rad | PDF in the original language | PDF summary

Godišnja skupština Političkoga društva za Hrvate i Slovence u Istri 1905.
Annual Assembly of Political Society for Croats and Slovenes in Istria in 1905
Željko Klaić | Prethodno priopćenje | PDF in the original language | PDF summary

Decreti prefettizi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia e l’italianizzazione forzata dei cognomi nelle Nuove Province in generale e nella Provincia dell’Istria in particolare
Prefectorial decrees published by the Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia and the compulsory italianization of the surnames present in the Nuove Province with a focus on the Istrian province
Antonietta Cereghetti Passini | Izvorni znanstveni rad | PDF in the original language | PDF summary

REVIEWS | REPORTS | NEWS

Hans-Dieter Kaspar – Elke Kaspar, Istrien in prähistorischer Zeit, Norderstedt: Books on Demand, 2014., 355 str. (p. 169-172)
Dunja Glogović | Article and book review | PDF

Luka Veštar. Podvodno arheološko istraživanje u uvali Veštar kod Rovinja, Hrvatska 2008-2014. / Der Hafen von Veštar. Eine unterwasserarchäologische Untersuchung in der Bucht von Veštar bei Rovinj, Kroatien 2008-2014., urednik / Herausgeber Luka Bekić, Istraživačke studije iz podvodne arheologije 1 / Unterwasserarchäologische Forschungsstudien 1, Zadar: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru / Internationales Zentrum für Unterwasserarchäologie in Zadar, 2014., 295 str. (p. 172-177)
Maja Kaleb | Article and book review | PDF

Luka Bekić, Rani srednji vijek između Panonije i Jadrana. Ranoslavenski keramički i ostali arheološki nalazi od 6. do 8. stoljeća / The Early Medieval Between Pannonia and the Adriatic. Early Slavic Ceramic and Other Archaeological Finds From the Sixth to Eighth Century, Monografije i katalozi 27, Pula: Arheološki muzej Istre, 2016., 298 str.(p. 177-182)
Gabriela Braić | Article and book review | PDF

Buzetski statut / Statuto di Pinguente MCCCCXXXV, Kolana od statuti, knjiga IV, ur. Neven Budak, Buzet: Grad Buzet, 2017., 486 str. (p. 182-187)
Davor Salihović | Article and book review | PDF

Ivan Botica – Danijela Doblanović – Marta Jašo, Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini, Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, svezak 44 (Glagoljski rukopisi 12), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2016., 420 str. (p. 187-189)
Kosana Jovanović | Article and book review | PDF

Tatjana Bradara – Ondina Krnjak, Temporis signa. Arheološka svjedočanstva istarskog novovjekovlja / Testimonianze archeologiche dellʼetà moderna in Istria / Archaeological Evidence of the Istrian Modern Era, Monografije i katalozi 26, Pula: Arheološki muzej Istre, 2016., 461 str. (p. 190-195)
Predrag Marković | Prikaz | PDF

Mletačko-austrijska granica u Istri / Il confine veneto-austriaco in Istria, urednica / a cura di Tatjana Bradara, Monografije i katalozi 29 / Monografie e cataloghi 29, Pula – Pola: Arheološki muzej Istre – Museo archeologico dellʼIstria, 2017., 417 str. (p. 195-198)
Andrea Milotić | Article and book review | PDF

Danijela Doblanović, Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2017., 327 str. (p. 198-203)
Marin Pekica | Article and book review | PDF

Marko Jelenić, Kanfanar 1811.-1825. Demografska kretanja i svakodnevica u životu jedne župe, Kanfanar: Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa – Dvegrajci, 2017., 278 str. (p. 203-207)
Ante Matan | Article and book review | PDF

Mihovil Dabo, Sve za Boga, vjeru i puk: biskup Juraj Dobrila u svom vremenu, Posebna izdanja, sv. 36, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2015., 287 str. (p. 207-211)
Vedran Stanić | Article and book review | PDF

Marko Trogrlić – Nevio Šetić, Dalmacija i Istra u 19. stoljeću, Zagreb: Leykam international, 2015., 263 str. (p. 211-214)
Luka Tidić | Article and book review | PDF

Rino Cigui, Antonio Grossich (1849-1926). L’uomo e l’opera – Lik i djelo, Pisino – Pazin: Comunità degli Italiani di Pisino – Zajednica Talijana Pazin, 2017., 136 str.(p. 214-217)
Diego Han | Article and book review | PDF

Iz fotoalbuma Richarda Schustera 1914.-1917. / Aus dem Fotoalbum von Richard Schuster 1914-1917, glavni urednik Andrej Bader, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, 2016., 316 str. (p. 217-219)
David Orlović | Article and book review | PDF

Rita Cramer Giovannini – Franko Neretich, I primi cinquantʼanni di turismo a Lussino / The first fifty years of tourism at Lussino, Trieste: Comunità di Lussinpiccolo / LINT, 2015., 309 str. (p. 219-223)
Vanessa Toić | Article and book review | PDF

Narodnooslobodilački pokret na Bujštini – Il movimento popolare di liberazione nel Buiese, Uredništvo / Redazione Anton Kosmina, Slaviša Šmalc, Neven Ušumović, Umag – Umago: Gradska knjižnica Umag – Biblioteca Civica Umago, 2016., 423 str.(p. 223-227)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Roberto Covaz, Oleg Mandić: posljednji dječak iz Auschwitza, prijevod s talijanskog jezika Ruggero Persić i Ivanka Persić, Rijeka: Grafika Zambelli, 2017., 143 str. (p. 227-230)
Željko Cetina | Article and book review | PDF

Ivan Pauletta, Corrado Fuggiaschi. Fughe dall’Istria nel primo dopoguerra, traduzione di Claudio Gelleni, Roma: Europa edizioni, 2014., 154 str. (p. 230-234)
Diego Han | Article and book review | PDF

Gloria Nemec, Dopo venuti a Trieste. Storie di esuli giuliano-dalmati attraverso un manicomio di confine 1945-1970, Merano: Edizioni Alphabeta Verlag, 2015., 220 str.(p. 234-239)
Bojan Horvat | Article and book review | PDF

Elena Poropat Pustijanac, Na vatrenoj liniji: povijest porečkog vatrogastva, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino / Javna vatrogasna postrojba – Centar za zaštitu od požara Poreč, 2016., 245 str. (p. 239-242)
Željko Cetina | Article and book review | PDF

Sandi Blagonić, Istrijani protiv Istrana: diskurzivna konstrukcija identiteta i simbolička natjecanja, Zagreb: Jesenski i Turk, 2016., 183 str. (p. 243-246)
Ivona Orlić | Article and book review | PDF

Retrospektiva turizma Istre, zbral in uredil / sabrao i uredio Metod Šuligoj, Koper-Capodistria: Založba Univerze na Primorskem, 2015., 370 str. (p. 246-250)
Luka Tidić | Article and book review | PDF

Ana Težak Damijanić – Pavlo Ružić, Retrospektiva znanosti o turizmu u Poreču 1989. – 2015.: 25 godina Zavoda za turizam, Poreč: Institut za poljoprivredu i turizam, 2015., 126 str. (p. 250-251)
Bojan Horvat | Prikaz | PDF

Ivan Milotić – Livio Prodan, Stoljeće i pol organizirane vodoprivrede u Istri (1864. – 2014.). Povodom 150. obljetnice osnivanja prvog modernog vodoprivrednog društva na tlu Hrvatske, urednik Ivan Milotić, Buzet: Vodoprivreda, 2014., 376 str. (p. 251-255)
Jasenko Zekić | Article and book review | PDF

Luka Pejić, Historija klasičnog anarhizma u Hrvatskoj: fragmenti subverzije, Zagreb: DAF, 2016., 223 str. (p. 255-259)
Mirjan Flego | Article and book review | PDF

Osnovna škola Petra Studenca. Spomen knjiga povodom 200 godina osnovnog školstva u Kanfanaru, ur. Marko Jelenić i Kristina Hekić, Kanfanar: Osnovna škola Petra Studenca, 2017., 275 str. (p. 260-263)
Marko Jelenić | Article and book review | PDF

Oleg O. Mandić, Kronika obitelji Mandić, 2. izdanje, Rijeka – Opatija: Naklada Kvarner / Katedra Čakavskog sabora Opatija, 2016., 326 str. (p. 264-266)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Darko Dukovski, Istra ʼspod ponjave. Povijesni erotikon istarski: od kraja 19. do početka 21. stoljeća, Pula: Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016., 406 str. (p. 266-269)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Eduard Hemar, Istarski sportski biografski leksikon, Pula: Sportska zajednica Istarske županije, 2016., 376 str. (p. 269-272)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Abdon Pamich, Memorie di un marciatore, a cura di Roberto Covaz, Pordenone: Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2016., 191 str. (p. 272-276)
Diego Han | Article and book review | PDF

Sport u Općini Mošćenička Draga / Lo sport nel Comune di Draga di Moschiena, ur. Riccardo Staraj, Rijeka: Naklada Kvarner, 2016., 221 str. (p. 276-279)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Religio, fides, superstitiones…: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, 7. istarski povijesni biennale, sv. 7, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču od 21. do 23. svibnja 2015., urednice Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet / Državni arhiv u Pazinu, 2017., 285 str. (p. 279-283)
Kosana Jovanović | Article and book review | PDF

Histria archaeologica, sv. 44/2013, Pula 2014., 160 str. (p. 283-285)
Hrvoje Badurina | Article and book review | PDF

Histria archaeologica, sv. 46/2015, Pula 2016., 299 str. (p. 285-289)
Adriana Gri Štorga | Article and book review | PDF

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 14, Rijeka-Zagreb 2015., 129 str. (p. 289-291)
Hrvoje Badurina | Article and book review | PDF

Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, sv. XLV, Rovinj 2015. (2016.), 760 str.(p. 291-296)
Marko Jelenić | Article and book review | PDF

Časopis za povijest zapadne Hrvatske, sv. VIII., Rijeka 2013. (izd. 2014.), 233 str.(p. 296-300)
Mirjan Flego | Article and book review | PDF

Ivona Orlić, Gospodarstvo u Istri. Iz zbirke Etnografskog muzeja Istre / Lʼeconomia in Istria. Dalla collezione del Museo etnografico dellʼIstria, Pazin: Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dellʼIstria, 2017., 96 str. (p. 301-304)
Tanja Kocković Zaborski | Article and book review | PDF

Palež u sjećanjima / Vžgano v spominih / Le memorie degli incendi, katalog izložbe / katalog razstave / catalogo della mostra, glavni urednik / caporedattore Maurizio Levak, autori / avtorji / autori Željko Cetina, Robert Doričić, Vana Gović, Igor Jovanović, Petra Kavrečič, Miha Kosmač, Nikša Minić, Gašper Mithans, Milan Radošević, Igor Šaponja, Pula – Pulj – Pola: Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana – Istrsko zgodovinsko društvo, 2017., 86 str. (p. 304-306)
Vedran Dukovski | Article and book review | PDF

Jednom kad uhvatiš veslo… 130 godina veslanja u Puli – priče o mladosti na vodi, izložba fotografija, OTP banka, Pula, siječanj – ožujak 2017. (p. 307-308)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Međunarodni znanstveni skup Istra u Domovinskom ratu 1991. – 1995., Pula, Filozofski fakultet, 16. prosinca 2016. (p. 309-311)
Igor Jovanović | Meeting abstract | PDF

Okrugli stol Drugi svjetski rat na slovensko-talijansko-hrvatskom pograničnom području: nasilje i sjećanje, Kopar, 18. siječnja 2017. (p. 311-313)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Od mora do mora: uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas, znanstveni skup, Lovran, 22. travnja 2017. (p. 313-319)
Mateja Jerman | Meeting abstract | PDF

Međunarodna konferencija Uništavanje kulturnog naslijeđa, poslijeratna obnova i izgradnja povjerenja, Pula, 14. listopada 2017. (p. 319-321)
Nikša Minić | Meeting abstract | PDF

Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Pravoslavlje u Rijeci i na sjevernom Jadranu u ranom novom vijeku. Povodom 300. godišnjice povlastice cara i kralja Karla VI. (III.) pravoslavnima u Rijeci (1717.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, 19. i 20. listopada 2017. (p. 321-330)
Emanuela Berić | Meeting abstract | PDF

Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na temu Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja i nastavnika povijesti, Rijeka, 10. siječnja 2017. (p. 330-331)
Paola Marinčić | Meeting abstract | PDF

Međužupanijski stručni skup za mentore, savjetnike i voditelje županijskih stručnih aktiva iz povijesti u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, Rijeka, 11. siječnja 2017. (p. 331-332)
Igor Jovanović | Meeting abstract | PDF

Drugo Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika povijesti Istarske županije, Pula, 2. ožujka 2017. (p. 333-334)
Paola Marinčić | Meeting abstract | PDF

Deseti državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na temu Domovinski rat – prekretnice Domovinskog rata, Opatija, 19. – 21. travnja 2017. (p. 334-338)
Igor Jovanović | Meeting abstract | PDF

Spomenici na nišanu – radionice za učitelje i učenike, Sarajevo, Historijski muzej BiH, 23. – 24. lipnja 2017. (p. 338-340)
Nikša Minić | Meeting abstract | PDF

Prvo Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika povijesti Istarske županije, Pula, 23. kolovoza 2017. (p. 340-341)
Paola Marinčić | Meeting abstract | PDF

Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti?, seminar za nastavnike povijesti, Pula, Sense – Dokumentacijski centar za tranzicijsku pravdu, 2. prosinca 2017. (p. 342-343)
Nikša Minić | Meeting abstract | PDF

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2016. godini(p. 343-345)
Mihovil Dabo | News | PDF

CONTRIBUTORS

Contributors (p. 347-351)
Histria 7 suradnici