Volume 9, 2019

Sadržaj (p. 6-12)
Contents | PDF

ARTICLES

Rimski kamenolomi i prijevoz kamena u antičkoj Istri (p.13-36)
Roman Quarries and the Transportation of Building Stone in Ancient Istria
Katarina Šprem | Preliminary communication | PDF in the original language | PDF summary

Od lokaliteta do projekta Europske unije – na primjeru Claustra Alpium Iuliarum (p.37-52)
From heritage site to EU project – exemplified by Claustra Alpium Iuliarum
Ana Golja | Review | PDF in the original language | PDF summary

Potječe li kasnoantički portret muškarca iz Tarsatike? Još jednom o pitanju provenijencije rimskih spomenika iz fundusa Pomorskoga i povijesnoga muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i zbirke Lavala Nugenta (p.53-92)
Does the portrait of a man dated to late Antiquity originate from Tarsatica? Once more on the issue of provenance of Roman monuments from the holdings of the Maritime and History Museum of the Croatian Littoral in Rijeka and then Laval Nugent collection
Palma Karković Takalić, Kerol Rabar | Original scientific paper | PDF in the original language | PDF summary

Kada Knjiga kupcu govori kako kupac knjigu treba čitati: od prigodno-pohvalnih pjesama do drvoreza u djelu Franje Glavinića i Barne Karnarutića (p.93-113)
When The Book speaks to the Shopper how to read the book: from the occasional and praise poems to engravings of Franjo Glavinić and Barne Karnarutić
Saša Potočnjak | Original scientific paper | PDF in the original language | PDF summary

Skupština u Kozini Političkoga društva Edinost 10. srpnja 1922. i namjera obnove rada Političkoga društva za Hrvate i Slovence u Istri u listopadu 1922. (p.115-184)
The Assembly of the Political Society ʼEdinostʼ in Kozina on 10 July 1922 and the intention to renew the Political Society for Croats and Slovenes in Istria in October 1922
Željko Klaić | Preliminary communication | PDF in the original language | PDF summary

REVIEWS | REPORTS | NEWS

Vesna Lalošević, Cum esset persecutio: Dioklecijanovo doba na području između Akvileje i Dunavskog limesa u mučeničkim legendama, Split: Književni krug, 2018., 451 str. (p.187-189)
Marina Zgrablić | Article and book review | PDF

Spisi istarskih bilježnika, II, Spisi porečkih bilježnika, sv. 1, Registri porečkih bilježnika Henrika de Artizanibus (1433. – 1434.) i Antuna de Teodoris (1435. – 1449.), gl. ur. Mirjana Matijević Sokol, uvodnu studiju, prijepis isprava i regesta izradio Zoran Ladić, Posebna izdanja, sv. 48, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2018., 283 str. (p.189-192)
Gabriela Braić | Article and book review | PDF

Matična knjiga krštenih župe Umag (1483. – 1643.), priredile Danijela Doblanović Šuran i Marija Mogorović Crljenko, Posebna izdanja 46 (Matične knjige Istre 1), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2019., 303 str. (p.192-197)
Gabriela Braić | Article and book review | PDF

Marino Budicin, Povijesno-urbanistički aspekti Mletačke Istre. Prema crtežima iz Državnog arhiva u Veneciji, Povijest Istre VII, Pazin: „Josip Turčinović“, 2019., 467 str. (p.197-205)
Danijela Doblanović Šuran | Article and book review | PDF

Osnovna škola Šijana – Pula. Spomen-knjiga 1898. – 2018., ur. Slaven Bertoša, Pula: Osnovna škola Šijana, 2018., 376 str. (p.205-207)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Osnovna škola Tone Peruška Pula jučer i danas. Prilozi za poznavanje povijesti škole kao zgrade i ustanove, Pula: Osnovna škola Tone Peruška, 2019., 80 str. (p.208-209)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Verlustliste / Popis gubitaka / Seznamek izgub / Lista delle perdite (1914-1919). Istrien / Istra / Istria, urednik / a cura di / urednik / Herausgeber Robert Matijašić, Koper – Capodistria: Histria Editiones, 2018., 454 str. (p.210-211)
Diego Han | Article and book review | PDF

Posljednji car u Istri / Lʼultimo imperatore in Istria. Gračišće, 6. travanj 1918. / Gallignana, 6 aprile 1918, urednik / a cura di Danijela Doblanović Šuran, Koper Capodistria: Histria Editiones, 2018., 74 str. (p.211-215)
Monika Zuprić | Article and book review | PDF

Stipan Trogrlić, Katolička crkva u Istri između otpora i potpore talijanskoj vlasti u Istri 1918. – 1943., Posebna izdanja, sv. 50, Pazin: Državni arhiv u Pazinu / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2019., 312 str. (p.215-218)
David Orlović | Article and book review | PDF

Mate Krizman, Istra od talijanske okupacije 1918. do Londonskog memoranduma 1954., Pazin: Matica hrvatska, Ogranak Pazin, 2018., 463 str. (p.218-221)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Alberto Zanetti Lorenzetti, Sport e guerra fredda in Venezia Giulia 1945-1954, Monografie XV, Rovigno: Centro di ricerche storiche – Rovigno / Unione Italiana – Fiume / Università popolare – Trieste, 2018., 333 str. (p.221-224)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Milenko Trišović, Odbojka: pogled unatrag 1945. – 2015., Pula: Odbojkaški savez Istarske županije, 2019., 391 str. (p.224-226)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Cold War Files. Istria 1946 – 1954 / Dokumenti iz Hladnog rata. Istra 1946. – 1954., edited by / uredio David Orlović, Pula: Institut Mediterran, 272 str. (p.227-229)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Marino Budicin, Delfin (1949. – 2019.). Dokumentirana povijest na valovima vremena / Delfino (1949-2019). Storia documentata sulle onde del tempo, Rovinj – Rovigno: Sportska zajednica grada Rovinja – Rovigno, 2019., 407 str. (p.229-232)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Turizam u Istri: od davnina do danas, urednik Asim Čabaravdić, Žminj: Čakavski sabor, 2018., 415 str. (p.232-239)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

8. istarski povijesni biennale, Artisani et mercatores…: o obrtnicima i trgovcima na jadranskom prostoru, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču od 11. do 13. svibnja 2017., urednice Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet / Državni arhiv u Pazinu, 2019., 261 str. (p.239-250)
Danijela Doblanović Šuran | Article and book review | PDF

Barbanski zapisi, sv. 7, zbornik radova sa znanstvenog skupa Barban i Barbanština od prapovijesti do danas, ur. Slaven Bertoša, Barban – Pazin: Općina Barban – Katedra Čakavskog sabora Pazin, 2019., 256 str. (p.250-254)
Samanta Paronić | Article and book review | PDF

U sjeni Velikoga rata. Odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u Puli 13. – 15. listopada 2016., uredili Mihovil Dabo i Milan Radošević, Pula: Istarsko povijesno društvo – Società Storica Istriana – Istrsko zgodovinsko društvo / Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dellʼIstria, 2019., 391 str. (p.255-258)
Jasenko Zekić | Article and book review | PDF

Vjesnik istarskog arhiva, sv. 24, Pazin 2017., 212 str. (p.259-260)
Željko Cetina | Article and book review | PDF

Vjesnik istarskog arhiva, sv. 25, Pazin 2018., 346 str. (p.260-263)
Željko Cetina | Article and book review | PDF

Histria archaeologica, sv. 49/2018, Pula 2019., 159 str. (p.263-266)
Adriana Gri Štorga | Article and book review | PDF

Prapovijest u rukama / La preistoria nelle mani / Prehistory in hands, katalog izložbe, autorice tekstova / autrici della mostra / exhibition authors Maja Čuka, Đeni Gobić-Bravar, Pula: Arheološki muzej Istre, 2018., 140 str. (p.266-267)
Gordan Grzunov | Article and book review | PDF

Crkva i zvono Svetog Tome u Puli / La chiesa e la campana di San Tommaso a Pola / The Bell and Church of St Thomas in Pula, katalog izložbe / catalogo della mostra / exhibition catalogue, autori izložbe i tekstova / ideazione e progettazione della mostra e testi / exhibition and text authors Željko Ujčić, Tatjana Bradara, Monografije i katalozi 31, Pula: Arheološki muzej Istre, 2018., 217 str. (p.267-274)
Ivan Jurković | Article and book review | PDF

Boks u Puli / La boxe a Pola, autorice kataloga / autrici del catalogo Katarina Pocedić, Lana Skuljan Bilić, Pula – Pola: Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell’Istria, 2018., 328 str. (p.274-276)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

I te gori visokost ide daže pod oblaki: život na Učki i oko Učke kroz stoljeća, znanstveni skup, Lovran, 27. travnja 2019. (p.277-281)
Mateja Fumić Bistre | Article and book review | PDF

10. Dani antifašizma, Opatija, 6. – 8. ožujka 2019. (p.281-283)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Okrugli stol Antifašizam u Istri: baština i perspektiva, Pula, 9. svibnja 2019. (p.283-285)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Festival povijesti Kliofest u Istarskoj županiji 2019., Pula, Pazin i Labin, 17. svibnja 2019. (p.285-286)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Međunarodna konferencija Kultura sjećanja i Španjolski građanski rat, Rijeka, 5. – 6. lipnja 2019. (p.286-290)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Stručni skup Holokaust kao početna točka II, Trst, 9. – 11. srpnja 2019. (p.290-291)
Nataša Ilić Agatić | Article and book review | PDF

Međunarodna konferencija Izazovi ispijanja kulture u Istri, Pazin, 27. – 28. rujna 2019. (p.291-296)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Međunarodni skup Baština odozdo: kritički pristupi i nove prakse, Pula, 18. – 19. listopada 2019. (p.296-299)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola Istarske županije u virtualnim učionicama u školskoj 2018./2019. godini (p.300-301)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Županijska stručna vijeća i stručni skupovi za učitelje i nastavnike povijesti Istarske županije koji poučavaju Građanski odgoj i obrazovanje u školskoj 2018./2019. godini (p.301-302)
Igor Jovanović | Other | PDF

Stručni skupovi za učitelje i nastavnike povijesti Istarske županije u školskoj 2018./2019. godini u organizaciji nakladničkih kuća (p.303-303)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Savjetnički posjeti za učitelje i nastavnike povijesti u Istarskoj županiji u školskim godinama 2018./2019. i 2019./2020. (p.303-305)
Igor Jovanović | Other | PDF

Seminari za učitelje i nastavnike povijesti Istarske županije e-Škole: Putevima digitalnih kompetencija u školskoj 2019./2020. godini (p.305-306)
Igor Jovanović | Other | PDF

Stručni skup nastavnika povijesti Istarske županije, Pazin, 11. prosinca 2018. (p.306-307)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika povijesti na županijskoj i lokalnoj razini Obrazovna reforma Škola za život, Pazin, 17. siječnja, i Pula, 18. siječnja 2019. (p.307-309)
Igor Jovanović | Other | PDF

16. državni stručni skup Poučavanje i učenje o Holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, Pula, 29. siječnja – 1. veljače 2019. (p.309-313)
Igor Jovanović, Dijana Muškardin | Article and book review | PDF

Međužupanijski stručni skup namijenjen učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije, Poreč, 11. travnja 2019. (p.313-314)
Paola Marinčić | Article and book review | PDF

Nacionalni stručni skup škola sudionica eksperimentalnog programa Škola za život, Zagreb, 24. travnja 2019. (p.315-316)
Igor Jovanović | Article and book review | PDF

12. državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti Domovinski rat – Istra u Domovinskom ratu: prognanici, izbjeglice i školstvo, Poreč, 24. – 26. travnja 2019. (p.316-320)
Igor Jovanović, Danijela Kegalj | Article and book review | PDF

Mala škola povijesti u školskoj 2018./2019. godini, Kanfanar, 14. svibnja 2019. (p.320-321)
Igor Jovanović, Marko Jelenić | Other | PDF

Županijska stručna vijeća za nastavnike povijesti Istarske županije i učitelje povijesti Istarske županije, Pula, 8. srpnja 2019., i Pazin, 9. srpnja 2019. (p.322-323)
Matej Križman | Other | PDF

Edukacija o projektu Škola za život za nastavu povijesti u osnovnim i srednjim školama, Rijeka, 30. (za osnovne škole) i 31. kolovoza 2019. (za srednje škole) (p.323-324)
Matej Križman | Other | PDF

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2018. godini (p.325-327)
Other | PDF