Svezak 12., 2022.

Sadržaj
Kazalo | PDF

RASPRAVE I PRILOZI

Mletački podestati, plemenite čarobnice i motovunska komuna: kritike, ispravci i dopune knjizi Proces protiv Dilette [Motovun, 1271.] u prožimanju rimskog, kanonskog običajnog i mletačkog prava Dunje i Ivana Milotića (Pazin – Motovun: Državni arhiv u Pazinu – Općina Motovun, 2022.)
(str. 11-90)

Josip Banić | Izvorni znanstveni članak | PDF

Patricijski rod Borisi: kratki životopisi, rodoslovlja i heraldička baština pripadnika istarskoga grofovskog ogranka (15. – 18. st.) (str. 91-134)
Gianpaolo Gergeta | Prethodno priopćenje | PDF

Tradicionalnost društva u Istri i reformstvo Katastra Franje I. (str. 135-147)
Marino Manin | Pregledni rad | PDF

Kotar Motovun u Katastru Franje I.: značajke, gospodarsko stanje i analiza agrarne strukture (str. 149-281)
Antonietta Cereghetti Passini | Izvorni znanstveni članak | PDF