Svezak 12., 2022.

Sadržaj
Kazalo | PDF

RASPRAVE I PRILOZI

Mletački podestati, plemenite čarobnice i motovunska komuna: kritike, ispravci i dopune knjizi Proces protiv Dilette [Motovun, 1271.] u prožimanju rimskog, kanonskog običajnog i mletačkog prava Dunje i Ivana Milotića (Pazin – Motovun: Državni arhiv u Pazinu – Općina Motovun, 2022.)
(str. 11-90)

Josip Banić | Izvorni znanstveni članak | PDF

Patricijski rod Borisi: kratki životopisi, rodoslovlja i heraldička baština pripadnika istarskoga grofovskog ogranka (15. – 18. st.) (str. 91-134)
Gianpaolo Gergeta | Prethodno priopćenje | PDF

Tradicionalnost društva u Istri i reformstvo Katastra Franje I. (str. 135-147)
Marino Manin | Pregledni rad | PDF

Kotar Motovun u Katastru Franje I.: značajke, gospodarsko stanje i analiza agrarne strukture (str. 149-281)
Antonietta Cereghetti Passini | Izvorni znanstveni članak | PDF

OCJENE | PRIKAZI | IZVJEŠĆA

Marko Medved, Filius conventus Fluminensis. Augustinci pustinjaci sv. Jeronima u Rijeci, Zagreb: Srednja Europa / Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020., 757 str. (str. 293-301)
Željko Bistrović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Max Fiederling, Brodolom Veliki Piruzi. Kasnoantički trgovački brod pred obalom Istre, istraživanja kod Rovinja, Hrvatska, 2014-2017. / Das Wrack von Veliki Piruzi. Ein spätrömisches Handelsschiff von der Küste Istriens, Untersuchung bei Rovinj, Kroatien, 2014-2017., Istraživačke studije iz podvodne arheologije 2 / Unterwasserarchäologische Forschungsstudien 2, Zadar: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru / Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie, Kempten, 2019., 218 str. (str. 285-289)
Gabriela Braić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Damir Demonja, Arhitektura franjevačkih crkava u Istri (Puli, Poreču i Pazinu) i na otocima Kvarnerskog zaljeva (Krku, Cresu, Rabu i Pagu) do kraja 16. stoljeća / The Architecture of Franciscan Churches in Istria (Pula, Poreč and Pazin) and the Kvarner Bay Islands (Krk, Cres, Rab and Pag) up to the End of the Sixteenth Century, Monografije i katalozi 32, Pula: Arheološki muzej Istre, Pula / Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, 2019., 187 str. (str. 290-292)
Adriana Gri Štorga | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Svein Mønnesland, Istra i Kvarner očima stranaca / Istria and Kvarner through foreign eyes, Oslo: Sypress, 2019., 386 str. (str. 301-306)
Gabriela Braić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Diana De Rosa, Amene e dolci colline. Viaggio nellʼIstria del Catasto franceschino 1818-1829, Trieste: Comunicarte edizioni / Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, 2020., 304 str. (str. 306-308)
Ivica Pletikosić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Egbert Peinhopf, Als Istrien noch bei Österreich war. Die Erschließung des magischen Dreiecks unter dem Doppeladler, Berndorf: Kral-Verlag, 2022., 351 str. (str. 308-310)
Jasenko Zekić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Tamara Nikolić Đerić – Sandra Urem, 130 godina brige o moru: povodom obilježavanja obljetnice osnivanja Centra za istraživanje mora u Rovinju, Institut Ruđer Bošković / 130 anni acura del mare: in occasione dellʼanniversario di fondazione del Centro per la ricerca di Rovigno, Istituto Ruđer Bošković / 130 years of sea caring: marking the anniversary of the founding of the Center for Marine Research in Rovinj, Ruđer Bošković Institute, Rovinj: Centar za istraživanje mora u Rovinju, Institut Ruđer Bošković, 2021., 122 str. (str. 311-313)
Robert Dorčić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Vjekoslav Ladavac, Moji zatvori, Pula: Savez udruga antifašista Istarske županije, 2019., 268 str. (str. 313-317)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Davor Mandić, Fojbe – mit i stvarnost. Dvadeset i pet dana ustaničke vlasti u Istri (rujan – listopad 1943.), Pula: Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2022., 559 str. (str. 317-320)
David Orlović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Ivan Mišković – Andrej Bader, General iz Premanture, Prva knjiga, Medulin: Općina Medulin, 2019., 330 str. (str. 320-323)
Luka Tidić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Ivan Mišković – Andrej Bader, Iz tajnog arhiva načelnika Službe bezbjednosti 1963. – 1971., Druga knjiga, Medulin: Općina Medulin, 2020., 580 str. (str. 324-327)
Luka Tidić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

9. istarski povijesni biennale, Emotio, affectus, sensus…: o osjećajima u povijesti na jadranskom prostoru, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču od 23. do 25. svibnja 2019., urednice Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino / Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli / Državni arhiv u Pazinu, 2021., 205 str. (str. 327-332)
Monika Zuprić | Uvodnik | PDF

Histria archaeologica, sv. 51/2020, Pula 2021., 276 str. (str. 332-335)
Adriana Gri Štorga | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Buzetski zbornik, 47, Buzet 2022., 367 str. (str. 335-338)
Mirjan Flego | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Jadranski susreti studenata povijesti 2022., Pula, 30. rujna – 1. listopada 2022. (str. 339-341)
Zlatko Nikolić | Vijest | PDF

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2021. godini (str. 342-343)
Mihovil Dabo | Vijest | PDF