Svezak 8., 2018.

Sadržaj (str. 6-12)
Kazalo |PDF

RASPRAVE I PRILOZI

Istra u kontekstu političko-vjerskih zbivanja na sjevernom Jadranu od kraja 4. do kraja 6. stoljeća (str.13-31)
Marina Zgrablić | Pregledni rad | PDF

Le cinquecentine della Biblioteca del Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria (str.33-58)
Knjige iz 16. stoljeća iz knjižnice Gimnazije Gian Rinaldo Carli u Kopru
Marco Apollonio | Prethodno priopćenje | PDF u izvornom jeziku | PDF sažetak

Znanost i novo doba ili pseudopuljski alkemičari u novodobnom hrvatskom zlatotvorstvu: o knjizi Hrvatski alkemičari tijekom stoljeća Snježane Paušek-Baždar (str.61-171)
Miodrag Kalčić | Izvorni znanstveni članak | PDF

Istarski mornari na brodu Carpathia (str.175-200)
Dijana Muškardin | Izvorni znanstveni članak | PDF

Štrajkovi pulskih tramvajaca kao posljedica njihova lošega materijalnog statusa u kontekstu političkih i ekonomskih kriza u gradu (str.201-225)
Jasenko Zekić | Izvorni znanstveni članak | PDF

OCJENE | PRIKAZI | IZVJEŠĆA

Vesna Girardi Jurkić, Zapisi o kulturi davnih vremena. Antička baština Istre, Marčana: Susreti na dragom kamenu, 2017., 292 str. (str.229-233)
Julija Trstenjak | Recenzija, Prikaz | PDF

Sunčica Mustač, Crkva sv. Mihovila u Banjolama kraj Peroja, Korpus ranosrednjovjekovne skulpture, knjiga 1, Split-Pula: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika / Arheološki muzej Istre, 2017., 119 str. (str.233-236)
Gabriela Braić | Recenzija, Prikaz | ¸PDF

Predrag Marković – Ivan Matejčić – Damir Tulić, Umjetnička baština istarske crkve / Il patrimonio artistico della chiesa istriana, 2, Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća / Scultura dal XIV al XVIII secolo, Pula – Pola: Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana / Porečka i Pulska biskupija – Diocesi di Parenzo e Pola / Istarska županija – Regione Istriana / Arheološki muzej Istre – Museo archeologico dell’Istria / Josip Turčinović, 2017., 402 str. (str.236-245)
Mateja Jerman | Recenzija, Prikaz | PDF

Istra u novom vijeku / Istria in the Modern Period, urednica / editor in chief Tatjana Bradara, Monografije i katalozi 30, Pula: Arheološki muzej Istre, 2017., 409 str. (str.245-251)
Katarina Zenzerović | Recenzija, Prikaz | PDF

Elena Uljančić-Vekić, Vodič kroz vodu: vodoopskrba u povijest i Poreča, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, 2017., 246 str. (str.251-254)
Željko Cetina | Recenzija, Prikaz | PDF

Bruno Dobrić, Novine i časopisi na njemačkom jeziku u Istri (1871. – 1918.). Pula, Opatija, Brijuni, Pula: Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016., 312 str. (str.254-256)
David Orlović | Recenzija, Prikaz | PDF

K. k. Istrianer Staatsbahn. Pogledi na gradnjo istrske železnice leta 1875 / Vedute della ferrovia istriana in costruzione nel 1875 / Prikazi izgradnje istarske željeznice 1875, Histria documentum VI, odgovorni urednik / reddattore responsabile / odgovorni urednik / Verantwotlicher Redakteur Dean Krmac, Koper – Capodistria: Histria Editiones, 2016., 98 str. (str.257-259)
Mirjan Flego | Recenzija, Prikaz | PDF

Egbert Peinhopf, Eisenbahnen in Istrien. Einst und heute, Wien: Bahnmedien.at, 2017., 470 str. (str.259-261)
David Orlović | Recenzija, Prikaz | PDF

Brigitta Mader, Die Prähistorische Kommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenchaften 1878-1918, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 86, Wien: Verlag der Österreichische Akademie der Wissenchaften, 2018., 607 str. (str.262-265)
Dunja Glogović | Recenzija, Prikaz | PDF

Ezio e Luciano Giuricin, Il percorso di un’eredità. La stampa della comunità nazionale nel solco della storia dell’editoria italiana dell’Adriatico orientale, Etnia XV, Rovigno: Centro di ricerche storiche – Rovigno / Unione italiana – Fiume / Università Popolare – Trieste, 2017., 218 str. (str.265-268)
Diego Han | Recenzija, Prikaz | PDF

Josip Vretenar – David Orlović, I giorni a Wagna nella cronaca del Lagerzeitung (1915 – 1918). Piani e strutture dell’accampamento / Dani u Wagni prema pisanju lista Lagerzeitung (1915. – 1918.). Planovi i struktura logora, Collana degli Atti, N. 42, Rovigno: Centro di ricerche storiche – Rovigno / Unione italiana – Fiume / Università Popolare – Trieste, 2016., 722 str. (str.268-271)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz | PDF

Roberto Žigulić, Stradanje Vele i Male Učke 1944. godine, Opatija: Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Opatije, 2017., 84 str. (str.271-273)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz | PDF

Orieta Moscarda Oblak, Il potere popolare in Istria 1945-1953, Monografie XIII, Rovigno: Centro di ricerche storiche – Rovigno / Unione italiana – Fiume / Università Popolare – Trieste, 2016., 442 str. (str.274-282)
Bojan Horvat | Recenzija, Prikaz | PDF

Blaženi Francesco Bonifacio: svećenik i mučenik, priredio Ilija Jakovljević, Pazin: Josip Turčinović, 2016., 95 str. (str.282-286)
Stipan Trogrlić | Recenzija, Prikaz | PDF

70 godina Ekonomske škole Pula, glavna urednica Vesna Fabris, Pula: Ekonomska škola Pula, 2018., 379 str. (str.286-289)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz | PDF

Ivan Žagar – David Orlović – Nikša Minić – Luka Tidić, Turizam medulinske rivijere. Prošlost i sadašnjost turizma u mjestima općine Medulin / Medulin Riviera Tourism. Past and present of tourism in towns of Medulin Municipality, Medulin: Općina Medulin, 2017., 163 str. (str.289-292)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz | PDF

Mirko Otočan, povijest turizma i kulturne baštine Umaga, Pazin: Josip Turčinović, 2015., 224 str. (str.293-295)
Marin Pekica | Recenzija, Prikaz | PDF

Boris Crnogorac, Nogomet na Bujštini: iz godine u godinu / Il calcio nel Buiese: anno per anno 1912. – 2006/7., Umag: vlastita naklada, 2018., 354 str. (str.296-298)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz | PDF

Marija Petener-Lorenzin, Bibliografija zbornika radova znanstvenog skupa Susreti na dragom kamenu (1969. – 2001.), Pula: Amforapress / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015., 205 str. (str.298-302)
Jasenko Zekić | Recenzija, Prikaz | PDF

Začetki spomeniške službe v Istri / Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria / Počeci konzervatorske službe u Istri, prispevki s Študijskega dneva / relazioni della Giornata di studio, Koper – Capodistria, 10-6-2011, Histria Colloquium IV, uredila / a cura di Deborah Rogoznica, Koper Capodistria: Histria Editiones, 2015., 376 str. (str.302-309)
Đeni Gobić-Bravar | Recenzija, Prikaz | PDF

Barbanski zapisi, sv. 6, zbornik radova znanstvenog skupa Barban i Barbanština od prapovijest i do danas, ur. Slaven Bertoša, Barban: Općina Barban, 2018., 266 str. (str.310-311)
Marko Jelenić | Recenzija, Prikaz | PDF

Dvegrajski zbornik, br. 4, zbornik radova znanstvenih skupova Crtice uz povijest i Kanfanarštine 2016. i 2017., gl. urednik Marko Jelenić, Kanfanar: Općina Kanfanar / Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa – Dvegrajci, 2018., 287 str. (str.311-315)
Slaven Bertoša | Recenzija, Prikaz | PDF

Acta Bullearum III., Momjan i Istra: lokalna zajednica i regija sjevernog Jadrana (povijest, umjetnost, pravo, antropologija) / Momiano e l’Istria: una comunità e una regione dell’Alto Adriatico (storia, arte, diritto, antropologia), Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa / Atti del convegno scientifico internazionale di studi, Momjan – Momiano, 14.-16. VI. 2013., ur. Lorella Limoncin Toth, Buje – Buie: Pučko otvoreno učilište Buje – Università popolare aperta di Buie, 2017., 304 str. (str.316-322)
Monika Zuprić | Recenzija, Prikaz | PDF

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, sv. 10, 2015. (izd. 2016.), 195 str. (str.322-325)
Ana Anić Opašić | Recenzija, Prikaz | PDF

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 15, Zagreb – Rijeka 2016., 204 str. (str.325-329)
Mirjan Flego | Recenzija, Prikaz | PDF

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 16, Zagreb – Rijeka, 2017 (str.329-332)
Jasenko Zekić | Recenzija, Prikaz | PDF

Histria archaeologica, sv. 48/2017, Pula 2018., 207 str. (str.332-334)
Adriana Gri Štorga | Recenzija, Prikaz | PDF

Ricerche sociali, sv. 25, Rovinj-Rovigno 2018., 119 str. (str.334-338)
Diego Han | Recenzija, Prikaz | PDF

Vržite mi želizni križ, izložba povodom 100. godišnjice završetka Prvog svjetskog rata, Medulin, 29. rujna – 13. studenoga 2018. (str.338-339)
David Orlović | Recenzija, Prikaz | PDF

Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti, izložba (14. – 24. svibnja) i znanstveni skup (18. svibnja), Rijeka, svibanj 2018. (str.340-343)
Irena Radoslav | Recenzija, Prikaz | PDF

Međunarodna znanstvena konferencija Migracijska iskustva i nadzor nad migracijama između zbilje i sjećanja, Kopar, 16. travnja 2018. (str.343-347)
Igor Jovanović| Vijest | PDF

Festival povijest
i Kliofest u Istarskoj županiji 2018., Pula i Pazin, 11. svibnja 2011. (str.347-348)

Igor Jovanović| Vijest | PDF

Međunarodni ljetni kamp / ljetna škola Venues of victims / Venues of perpetrators, Pula, 25. – 26. kolovoza 2018. (str.348-349)
Igor Jovanović| Vijest | PDF

Međunarodna multidisciplinarna konferencija o putopisima i kulturi putovanja Borders and Crossings, Pula – Brijuni, 13. – 16. rujna 2018. (str.349-350)
Igor Jovanović| Vijest | PDF

Seminari u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje za učitelje i nastavnike povijest i u Istarskoj županiji koji poučavaju Građanski odgoj i obrazovanje – školske godine 2017./2018. i 2018./2019. (str.351-352)
Igor Jovanović| Vijest | PDF

Seminari u organizaciji Istarske županije za učitelje i nastavnike povijest i u Istarskoj županiji koji poučavaju Građanski odgoj i obrazovanje – školska 2017./2018. godina, ožujak – lipanj 2018. (str.352-353)
Igor Jovanović| Vijest | PDF

Instruktivni dani za projekt implementacije zavičajne nastave u školskim godinama 2017./2018. i 2018./2019. u Istarskoj županiji s osvrtom na nastavu povijest i, Pazin, 2. listopada 2017., i Pićan, 16. studenoga 2018. (str.353-355)
Igor Jovanović| Vijest | PDF

Seminar Hrvatske udruge nastavnika povijest i Decisions and Dilemmas 3: making learning about the EU motivating and meaningful, Pula, 19. svibnja 2018. (str.355-356)
Vedran Ristić| Vijest | PDF

Radionica Sensea za novinare i profesore povijest i Kako koristiti arhive i baze podataka sa suđenja za ratne zločine, Pula, 10. i 11. lipnja 2018. (str.356-358)
Igor Jovanović | Vijest | PDF

Stručni skup učitelja i nastavnika povijest i Istarske županije, Pazin, 20. lipnja 2018. (str.358-359)
Igor Jovanović | Vijest | PDF

Međužupanijski stručni skup Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja i nastavnika povijest i u osnovnim i srednjim školama kao priprema za stručni ispit, Rijeka, 2. srpnja 2018. (str.359-360)
Igor Jovanović | Vijest | PDF

Edukacija unutar eksperimentalnog programa Škola za život u školskoj 2018./2019. godini za učitelje i nastavnike povijest i Istarske županije, 11. srpnja do 20. kolovoza 2018. (str.360-361)
Igor Jovanović | Vijest | PDF

Stručni skup za učitelje i nastavnike povijest i Istarske županije Razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje i suvremeni pristup poučavanju i učenju – kritičko mišljenje u nastavi povijest i, Pazin, 29. kolovoza 2018. (str.362)
Paola Marinčić | Vijest | PDF

Prvi skup Županijskoga stručnog vijeća učitelja povijest i Istarske županije u školskoj 2018./2019. godini, Mađarska, 26. – 28. listopada 2018. (str.363-364)
Igor Jovanović | Vijest | PDF

Program e-učenja Strategije učenja i poučavanja za učitelje i nastavnike povijest i Istarske županije (str.364-365)
Igor Jovanović | Vijest | PDF

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2017. godini (str.365-367)
Mihovil Dabo | Vijest | PDF

Antonio Pauletich (2. srpnja 1930. – 17. ožujka 2018.) In memoriam (str.368-369)
Milan Radošević | In memoriam, Nekrolog | PDF

SURADNICI

Suradnici (str.371-375)
Histria 8 suradnici