Svezak 9., 2019.

Sadržaj (str. 6-12)
Kazalo | PDF

RASPRAVE I PRILOZI

Rimski kamenolomi i prijevoz kamena u antičkoj Istri (str.13-36)
Katarina Šprem | Prethodno priopćenje | PDF

Od lokaliteta do projekta Europske unije – na primjeru Claustra Alpium Iuliarum (str.37-52)
Ana Golja | Pregledni rad | PDF

Potječe li kasnoantički portret muškarca iz Tarsatike? Još jednom o pitanju provenijencije rimskih spomenika iz fundusa Pomorskoga i povijesnoga muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i zbirke Lavala Nugenta (str.53-92)
Palma Karković Takalić, Kerol Rabar | Izvorni znanstveni članak | PDF

Kada Knjiga kupcu govori kako kupac knjigu treba čitati: od prigodno-pohvalnih pjesama do drvoreza u djelu Franje Glavinića i Barne Karnarutića (str.93-113)
Saša Potočnjak | Izvorni znanstveni članak | PDF

Skupština u Kozini Političkoga društva Edinost 10. srpnja 1922. i namjera obnove rada Političkoga društva za Hrvate i Slovence u Istri u listopadu 1922. (str.115-184)
Željko Klaić | Prethodno priopćenje | PDF

OCJENE | PRIKAZI | IZVJEŠĆA

Vesna Lalošević, Cum esset persecutio: Dioklecijanovo doba na području između Akvileje i Dunavskog limesa u mučeničkim legendama, Split: Književni krug, 2018., 451 str. (str.187-189)
Marina Zgrablić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Spisi istarskih bilježnika, II, Spisi porečkih bilježnika, sv. 1, Registri porečkih bilježnika Henrika de Artizanibus (1433. – 1434.) i Antuna de Teodoris (1435. – 1449.), gl. ur. Mirjana Matijević Sokol, uvodnu studiju, prijepis isprava i regesta izradio Zoran Ladić, Posebna izdanja, sv. 48, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2018., 283 str. (str.189-192)
Gabriela Braić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Matična knjiga krštenih župe Umag (1483. – 1643.), priredile Danijela Doblanović Šuran i Marija Mogorović Crljenko, Posebna izdanja 46 (Matične knjige Istre 1), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2019., 303 str. (str.192-197)
Gabriela Braić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Marino Budicin, Povijesno-urbanistički aspekti Mletačke Istre. Prema crtežima iz Državnog arhiva u Veneciji, Povijest Istre VII, Pazin: „Josip Turčinović“, 2019., 467 str. (str.197-205)
Danijela Doblanović Šuran | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Osnovna škola Šijana – Pula. Spomen-knjiga 1898. – 2018., ur. Slaven Bertoša, Pula: Osnovna škola Šijana, 2018., 376 str. (str.205-207)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Osnovna škola Tone Peruška Pula jučer i danas. Prilozi za poznavanje povijesti škole kao zgrade i ustanove, Pula: Osnovna škola Tone Peruška, 2019., 80 str. (str.208-209)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Verlustliste / Popis gubitaka / Seznamek izgub / Lista delle perdite (1914-1919). Istrien / Istra / Istria, urednik / a cura di / urednik / Herausgeber Robert Matijašić, Koper – Capodistria: Histria Editiones, 2018., 454 str. (str.210-211)
Diego Han | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Posljednji car u Istri / Lʼultimo imperatore in Istria. Gračišće, 6. travanj 1918. / Gallignana, 6 aprile 1918, urednik / a cura di Danijela Doblanović Šuran, Koper Capodistria: Histria Editiones, 2018., 74 str. (str.211-215)
Monika Zuprić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Stipan Trogrlić, Katolička crkva u Istri između otpora i potpore talijanskoj vlasti u Istri 1918. – 1943., Posebna izdanja, sv. 50, Pazin: Državni arhiv u Pazinu / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2019., 312 str. (str.215-218)
David Orlović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Mate Krizman, Istra od talijanske okupacije 1918. do Londonskog memoranduma 1954., Pazin: Matica hrvatska, Ogranak Pazin, 2018., 463 str. (str.218-221)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Alberto Zanetti Lorenzetti, Sport e guerra fredda in Venezia Giulia 1945-1954, Monografie XV, Rovigno: Centro di ricerche storiche – Rovigno / Unione Italiana – Fiume / Università popolare – Trieste, 2018., 333 str. (str.221-224)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Milenko Trišović, Odbojka: pogled unatrag 1945. – 2015., Pula: Odbojkaški savez Istarske županije, 2019., 391 str. (str.224-226)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Cold War Files. Istria 1946 – 1954 / Dokumenti iz Hladnog rata. Istra 1946. – 1954., edited by / uredio David Orlović, Pula: Institut Mediterran, 272 str. (str.227-229)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Marino Budicin, Delfin (1949. – 2019.). Dokumentirana povijest na valovima vremena / Delfino (1949-2019). Storia documentata sulle onde del tempo, Rovinj – Rovigno: Sportska zajednica grada Rovinja – Rovigno, 2019., 407 str. (str.229-232)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Turizam u Istri: od davnina do danas, urednik Asim Čabaravdić, Žminj: Čakavski sabor, 2018., 415 str. (str.232-239)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

8. istarski povijesni biennale, Artisani et mercatores…: o obrtnicima i trgovcima na jadranskom prostoru, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču od 11. do 13. svibnja 2017., urednice Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet / Državni arhiv u Pazinu, 2019., 261 str. (str.239-250)
Danijela Doblanović Šuran | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Barbanski zapisi, sv. 7, zbornik radova sa znanstvenog skupa Barban i Barbanština od prapovijesti do danas, ur. Slaven Bertoša, Barban – Pazin: Općina Barban – Katedra Čakavskog sabora Pazin, 2019., 256 str. (str.250-254)
Samanta Paronić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

U sjeni Velikoga rata. Odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u Puli 13. – 15. listopada 2016., uredili Mihovil Dabo i Milan Radošević, Pula: Istarsko povijesno društvo – Società Storica Istriana – Istrsko zgodovinsko društvo / Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dellʼIstria, 2019., 391 str. (str.255-258)
Jasenko Zekić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Vjesnik istarskog arhiva, sv. 24, Pazin 2017., 212 str. (str.259-260)
Željko Cetina | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Vjesnik istarskog arhiva, sv. 25, Pazin 2018., 346 str. (str.260-263)
Željko Cetina | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Histria archaeologica, sv. 49/2018, Pula 2019., 159 str. (str.263-266)
Adriana Gri Štorga | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Prapovijest u rukama / La preistoria nelle mani / Prehistory in hands, katalog izložbe, autorice tekstova / autrici della mostra / exhibition authors Maja Čuka, Đeni Gobić-Bravar, Pula: Arheološki muzej Istre, 2018., 140 str. (str.266-267)
Gordan Grzunov | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Crkva i zvono Svetog Tome u Puli / La chiesa e la campana di San Tommaso a Pola / The Bell and Church of St Thomas in Pula, katalog izložbe / catalogo della mostra / exhibition catalogue, autori izložbe i tekstova / ideazione e progettazione della mostra e testi / exhibition and text authors Željko Ujčić, Tatjana Bradara, Monografije i katalozi 31, Pula: Arheološki muzej Istre, 2018., 217 str. (str.267-274)
Ivan Jurković | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Boks u Puli / La boxe a Pola, autorice kataloga / autrici del catalogo Katarina Pocedić, Lana Skuljan Bilić, Pula – Pola: Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell’Istria, 2018., 328 str. (str.274-276)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

I te gori visokost ide daže pod oblaki: život na Učki i oko Učke kroz stoljeća, znanstveni skup, Lovran, 27. travnja 2019. (str.277-281)
Mateja Fumić Bistre | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

10. Dani antifašizma, Opatija, 6. – 8. ožujka 2019. (str.281-283)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Okrugli stol Antifašizam u Istri: baština i perspektiva, Pula, 9. svibnja 2019. (str.283-285)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Festival povijesti Kliofest u Istarskoj županiji 2019., Pula, Pazin i Labin, 17. svibnja 2019. (str.285-286)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Međunarodna konferencija Kultura sjećanja i Španjolski građanski rat, Rijeka, 5. – 6. lipnja 2019. (str.286-290)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Stručni skup Holokaust kao početna točka II, Trst, 9. – 11. srpnja 2019. (str.290-291)
Nataša Ilić Agatić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Međunarodna konferencija Izazovi ispijanja kulture u Istri, Pazin, 27. – 28. rujna 2019. (str.291-296)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Međunarodni skup Baština odozdo: kritički pristupi i nove prakse, Pula, 18. – 19. listopada 2019. (str.296-299)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola Istarske županije u virtualnim učionicama u školskoj 2018./2019. godini (str.300-301)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Županijska stručna vijeća i stručni skupovi za učitelje i nastavnike povijesti Istarske županije koji poučavaju Građanski odgoj i obrazovanje u školskoj 2018./2019. godini (str.301-302)
Igor Jovanović | Ostalo | PDF

Stručni skupovi za učitelje i nastavnike povijesti Istarske županije u školskoj 2018./2019. godini u organizaciji nakladničkih kuća (str.303-303)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Savjetnički posjeti za učitelje i nastavnike povijesti u Istarskoj županiji u školskim godinama 2018./2019. i 2019./2020. (str.303-305)
Igor Jovanović | Ostalo | PDF

Seminari za učitelje i nastavnike povijesti Istarske županije e-Škole: Putevima digitalnih kompetencija u školskoj 2019./2020. godini (str.305-306)
Igor Jovanović | Ostalo | PDF

Stručni skup nastavnika povijesti Istarske županije, Pazin, 11. prosinca 2018. (str.306-307)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika povijesti na županijskoj i lokalnoj razini Obrazovna reforma Škola za život, Pazin, 17. siječnja, i Pula, 18. siječnja 2019. (str.307-309)
Igor Jovanović | Ostalo | PDF

16. državni stručni skup Poučavanje i učenje o Holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, Pula, 29. siječnja – 1. veljače 2019. (str.309-313)
Igor Jovanović, Dijana Muškardin | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Međužupanijski stručni skup namijenjen učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije, Poreč, 11. travnja 2019. (str.313-314)
Paola Marinčić | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Nacionalni stručni skup škola sudionica eksperimentalnog programa Škola za život, Zagreb, 24. travnja 2019. (str.315-316)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

12. državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti Domovinski rat – Istra u Domovinskom ratu: prognanici, izbjeglice i školstvo, Poreč, 24. – 26. travnja 2019. (str.316-320)
Igor Jovanović, Danijela Kegalj | Recenzija, Prikaz slučaja | PDF

Mala škola povijesti u školskoj 2018./2019. godini, Kanfanar, 14. svibnja 2019. (str.320-321)
Igor Jovanović, Marko Jelenić | Ostalo | PDF

Županijska stručna vijeća za nastavnike povijesti Istarske županije i učitelje povijesti Istarske županije, Pula, 8. srpnja 2019., i Pazin, 9. srpnja 2019. (str.322-323)
Matej Križman | Ostalo | PDF

Edukacija o projektu Škola za život za nastavu povijesti u osnovnim i srednjim školama, Rijeka, 30. (za osnovne škole) i 31. kolovoza 2019. (za srednje škole) (str.323-324)
Matej Križman | Ostalo | PDF

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2018. godini (str.325-327)
Ostalo | PDF