Volume 1, 2011

Sadržaj (str. 5-9)
Indice | PDF

K prvom broju (str. 11)
Introduzione | PDF

STUDI E SAGGI

Crkva sv. Martina u Svetom Lovreču Pazenatičkom – privatna crkva porečkih biskupa ili istarskih (mark)grofova? (str. 13-36)
La chiesa di S. Martino a San Lorenzo del Pasenatico – chiesa privata dei vescovi parentini o dei conti/margravi istriani? (pp. 13-36)
Nikolina Maraković | Saggio scientifico originale | PDF in lingua originale | PDF Riassunto

Sporazumi o mejah srednjeveških mestnih teritorijev (Piran in njegovi sosedje) (str. 37-59)
Gli accordi sui confini dei territori cittadini medievali (Pirano e i suoi vicini) (pp. 37-59)
Darja Mihelič | Saggio scientifico originale | PDF in lingua originale | PDF Riassunto

Stvarni problemi i popularna predodžba: postavljanje Josipa Velikanje za kapelana u Juršićima (str. 61-78)
Problemi reali e luoghi comuni: nomina di Josip Velikanje a cappellano di Juršići (pp. 61-78)
Mihovil Dabo | Saggio scientifico originale | PDF in lingua originale | PDF Riassunto

Povijesna ekspertiza tragedije na pulskoj Vargaroli (Vergarolla) 18. kolovoza 1946. (str. 79-112)
Perizia storica sulla tragedia di Vergarolla di Pola del 18 agosto 1946 (pp. 79-112)
Darko Dukovski | Saggio scientifico originale | PDF in lingua originale | PDF Riassunto

Historiografske podjele oko biskupa Antonija Santina (str. 113-135)
Contrasti storiografici sulla figura del vescovo Antonio Santin (pp. 113-135)
Marko Medved | Saggio scientifico originale | PDF in lingua originale | PDF Riassunto

Nacionalnopreporodni rad mons. Bože Milanovića u tršćanskom razdoblju 1922. – 1945. (str. 137-173)
L’opera di rinnovamento nazionale del mons. Božo Milanović nel periodo triestino 1922-1945 (pp. 137-173)
Stipan Trogrlić | Saggio scientifico originale | PDF in lingua originale | PDF Riassunto

Hrvaški korespondenti dr. Henrika Tume (str. 175-184)
I corrispondenti croati del dott. Henrik Tuma (pp. 175-184)
Branko Marušič | Saggio specialistico | PDF in lingua originale | PDF Riassunto

RECENSIONI | SEGNALAZIONI | COMMUNICAZIONI

Robert Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana, Zagreb: Leykam international, 2009., 290 str. (str. 187-194)
Davor Bulić | Recensione, Segnalazione | PDF

Ivan Milotić, Rimska vojnička diploma iz Umaga, Umag: Gradska knjižnica Umag, 2009., 151 str. (str. 195-198)
David Orlović | Recensione, Segnalazione | PDF

Egidio Ivetic, L’Istria moderna 1500-1797, una regione confine, Verona: Cierre edizioni, 2010., 188 str. (str. 198-206)
Danijela Doblanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Bartolomeo Giorgini, Povijesni pregled Labina i okolice, Labin: Mathias Flacius, 2010., 100 str. (str. 206-208)
Martina Batel | Recensione, Segnalazione | PDF

Attilio Krizmanić, Pulska kruna. Pomorska tvrđava Pula. Fortifikacijska arhitektura austrijskog razdoblja, Istra kroz stoljeća, Kolo XII., 68. i 69. knjiga, Pula: Čakavski sabor, 2009., 257 + 253 str. (str. 208-212)
Raul Marsetič | Recensione, Segnalazione | PDF

Branko Perović, Austrougarske vile i kuće u Puli – vraćanje memorije gradu, Pula: Korina Perović Marković, Dragan Perović / Regional, 2010., 283 str. (str. 212-214)
Martina Batel | Recensione, Segnalazione | PDF

Andrej Bader, Ivan Mišković, Zaboravljeni egzodus 1915. – 1918., s. l.: Andrej Bader, 2009., 116 str. (str. 215-218)
Milan Radošević | Recensione, Segnalazione | PDF

Nevio Šetić, Istra za talijanske uprave: o istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918. – 1941., Zagreb: Dom i svijet i dr., 2008., 296 str. (str. 218-222)
Mihovil Dabo | Recensione, Segnalazione | PDF

Nevio Šetić, Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u Istri 1891. – 1914., Zagreb: Hrvatski književno-pedagoški zbor/Profil International, 2010., 266 str. (str. 223-225)
Željko Cetina | Recensione, Segnalazione | PDF

Roberto Spazzali, Pola operaia (1856-1947): I Dorigo a Pola. Una storia familiare tra socialismo mazziniano e austro marxismo, Trieste: Circolo di cultura istro-veneta “Istria”, 2010., 224 str. + 5 + 9 tab. (str. 226-235)
Darko Dukovski | Recensione, Segnalazione | PDF

Milan Klobas, Borbeni put Operativnog štaba za Istru: svjedočanstva generala Milana Klobasa, Pula: Histria Croatica C.A.S.H., 2010., 275 str. (str. 235-237)
Bojan Horvat | Recensione, Segnalazione | PDF

Tošo Dabac, Istarski dnevnik / Diario istriano, prir. Marina Benažić i Jerica Ziherl, Novigrad: Muzej-Museo Lapidarium, 2008., 109 str.; Tošo Dabac, Riječki dnevnik / Rijeka Chronicles, prir. Jerica Ziherl i Marina Benažić, Rijeka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, 2009., 114 str. (str. 238-242)
Igor Duda | Recensione, Segnalazione | PDF

Franko Dota, Zaraćeno poraće: konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre, Zagreb: Srednja Europa, 2010., 149 str. (str. 242-246)
Milan Radošević | Recensione, Segnalazione | PDF

Josip Orbanić, Pula u cvijeću pod različitim zastavama, Pula: Medit, 2010., 143 str. (str. 246-250)
Luka Tidić | Recensione, Segnalazione | PDF

Tarsatički principij. Kasnoantičko vojno zapovjedništvo, ur. Nikolina Radić Štivić i Luka Bekić, Rijeka: Grad Rijeka/Hrvatski restauratorski zavod, 2009., 395 str. (str. 251-256)
Marina Zgrablić | Recensione, Segnalazione | PDF

Anton Gnirs, Arheološki tekstovi, Istra kroz stoljeća, kolo XIII., 70. knjiga, Pula: Čakavski sabor, 2009., 260 str. (str. 256-258)
Jasenko Zekić | Recensione, Segnalazione | PDF

Vojka Cestnik, Željeznodobna nekropola Kaštel kod Buja: analiza pokopa željeznodobne Istre/ Iron age necropolis Kaštel near Buje: analysis of burial practice in the Iron age Istria, Monografije i katalozi AMI, sv. 18, Pula: Arheološki muzej Istre, 2009., 278 str. (str. 259-260)
Hana Žerić | Recensione, Segnalazione | PDF

Lana Skuljan, Fotografija u Istri do 1918.: iz fundusa Zbirke fotografija, negativa i fotografske opreme, Katalozi muzejskih zbirki 1, Pula: Povijesni muzej Istre, 2009., 356 str. (str. 260-263)
Iva Milovan | Recensione, Segnalazione | PDF

Vjesnik istarskog arhiva, sv. 14-16, Pazin 2007.-2009. (2010.), 466 str. (str. 263-266)
Maja Cerić | Recensione, Segnalazione | PDF

Vjesnik istarskog arhiva. sv. 17, Pazin 2010., 248 str. (str. 266-269)
Aleksandar Žigant | Recensione, Segnalazione | PDF

Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, sv. XXXIX, Rovinj 2009., 742 str. (str. 269-271)
Elvis Orbanić | Recensione, Segnalazione | PDF

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 9, Zagreb-Rijeka 2008., 210 str. (str. 272-274)
Željko Cetina | Recensione, Segnalazione | PDF

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 10, Zagreb-Rijeka 2009., 222 str. (str. 275-277)
Mihovil Dabo | Recensione, Segnalazione | PDF

Histria archaeologica, sv. 40/2009, Pula 2010., 164 str. (str. 277-280)
Katarina Gerometta | Recensione, Segnalazione | PDF

Histria antiqua, sv. 19, Pula 2010., 382 str. (str. 280-285)
Mirko Jurkić | Recensione, Segnalazione | PDF

Zbornik Lovranšćine, knjiga 1, Lovran: Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2010., 362 str. (str. 286-288)
Robert Kurelić | Recensione, Segnalazione | PDF

Cerealia, oleum, vinum…: kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru, 3. Istarski povijesni biennale, sv. 3., Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine/Državni arhiv u Pazinu/Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za humanističke znanosti, 2009., 210 str. (str. 288-293)
Matija Prepušt | Recensione, Segnalazione | PDF

Motovun – povijest i sadašnjost: zbornik radova sa znanstvenostučnog skupa Motovun – povijest i sadašnjost u povodu 1200. obljetnice prvog spomena Motovuna u pisanim izvorima, Motovun, 18. prosinca 2004., ur. Josip Šiklić, Pazin: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Pazin, 2010., 379 str. (str. 293-297)
Aldo Šuran | Recensione, Segnalazione | PDF

Stotinu i pedeset godina brodogradnje u Puli, 150 Jahre Schiffbau in Pula/Pola, ur. Bruno Dobrić, Pula: Društvo za proučavanje C. i kr. mornarice “Viribus Unitis”, 2010., 312 str. (str. 297-302)
Ante Teklić | Recensione, Segnalazione | PDF

Narodi ostaju, režimi se mijenjaju, zbornik radova o 100. obljetnici rođenja mons. Bože Milanovića (1890. – 1980.) sa simpozija održanog u Zagrebu i Pazinu 11. – 13. listopada 1990., ur. Ilija Jakovljević, Pazin: Josip Turčinović, Pazin/ Porečka i Pulska biskupija, listopad 2010., 256 str. (str. 302-307)
Filip Zoričić | Recensione, Segnalazione | PDF

Zbornik Stručni skup Matko Rojnić: knjižničar i povjesničar – povodom 100. obljetnice rođenja (1908. – 1981.), zbornik radova sa Stručnog skupa “Matko Rojnić: knjižničar i povjesničar – povodom 100. obljetnice rođenja (1908. – 1981.)”, Medulin, 12. svibnja 2008., ur. Bruno Dobrić i Slavko Harni, Zagreb-Pula: Hrvatsko knjižničarsko društvo/ Nacionalna i sveučilišna knjižnica/ Gradska knjižnica i čitaonica Pula, 2010., 174 str. (str. 308-310)
Marko Jelenić | Recensione, Segnalazione | PDF

Znanstveno-stručni skup Buzetski dani 2010. – 41. izdanje, Gradska vijećnica Narodnog doma u Buzetu, 3. rujna 2010. (str. 310-314)
Ivan Žagar | Recensione, Segnalazione | PDF

36. Pazinski memorijal, znanstveno-stručni skup, Spomen-dom Pazin, 23.-24. rujna 2010. (str. 314-320)
Mladen Majušević | Recensione, Segnalazione | PDF

36. Susreti na dragom kamenu: Eduard Čalić – ličnost, djelo i njegovo vrijeme, znanstveni skup, Sveučilišna knjižnica u Puli, Pula, 15. listopada 2010. (str. 320-322)
Mihovil Dabo | Recensione, Segnalazione | PDF

Znanstveni skup Mons. dr. Božo Milanović – tragovi jedne vizije, Pazin, 16. listopada 2010. (str. 323-327)
Aleksandar Žigant | Recensione, Segnalazione | PDF

Znanstveni skup Lovranski Stari grad – prošlost, sadašnjost, budućnost, Lovran, 16. travnja 2011. (str. 327-330)
Robert Doričić | Recensione, Segnalazione | PDF

Međužupanijski stručni skup za učitelje povijesti u osnovnim školama Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije na temu Nacionalni pokret u Hrvatskoj u 20. stoljeću, Rijeka, 3. rujna 2010. (str. 330-331)
Igor Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Županijsko stručno vijeće učitelja povijesti Istarske županije, Pula, 11. studenoga 2010. (str. 332-333)
Igor Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Aktivnost Istarskog povijesnog društva u 2010. godini (str. 333-335)
Mihovil Dabo, Milan Radošević | Altro | PDF