Volume 7, 2017

Sadržaj (pp. 6-12)
Indice
Indice| PDF

STUDI E SAGGI

O tobožnjem privilegiju akvilejskoga patrijarha Grgura de Montelonga i širenju ingerencija koparske komune na Buje, Oprtalj, Buzet i Dvigrad
Sul presunto privilegio del patriarca di Aquileia Gregorio di Montelongo e lʼestensione delle ingerenze del Comune di Capodistria su Buie, Portole, Pinguente e Duecastelli
Josip Banić | Saggio scientifico originale | PDF articolo in lingua originale | PDF riassunto

Prilog poznavanju opusa radionice Paulusa Riedla u Istri
Contributo alla conoscenza dell’opus della bottega di Paulus Riedl in Istria
Marijan Bradanović, Paola Peršić | Comunicazione preliminare | PDF articolo in lingua originale | PDF riassunto

Matične knjige župe Višnjan 1748. – 1914.
I registri di stato civile della parrocchia di Visignano 1748 – 1914
Jakov Jelinčić | Saggio scientifico originale | PDF articolo in lingua originale | PDF riassunto

Godišnja skupština Političkoga društva za Hrvate i Slovence u Istri 1905.
Assemblea annuale della Società politica per Croati e Sloveni in Istria del 1905
Željko Klaić | Comunicazione preliminare | PDF articolo in lingua originale | PDF riassunto

Decreti prefettizi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia e l’italianizzazione forzata dei cognomi nelle Nuove Province in generale e nella Provincia dell’Istria in particolare
Antonietta Cereghetti Passini | Saggio scientifico originale | PDF

RECENSIONI | SEGNALAZIONI | COMMUNICAZIONI

Hans-Dieter Kaspar – Elke Kaspar, Istrien in prähistorischer Zeit, Norderstedt: Books on Demand, 2014., 355 str. (pp.169-172)
Dunja Glogović | Recensione, Segnalazione | PDF

Luka Veštar. Podvodno arheološko istraživanje u uvali Veštar kod Rovinja, Hrvatska 2008-2014. / Der Hafen von Veštar. Eine unterwasserarchäologische Untersuchung in der Bucht von Veštar bei Rovinj, Kroatien 2008-2014., urednik / Herausgeber Luka Bekić, Istraživačke studije iz podvodne arheologije 1 / Unterwasserarchäologische Forschungsstudien 1, Zadar: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru / Internationales Zentrum für Unterwasserarchäologie in Zadar, 2014., 295 str. (pp.172-177)
Maja Kaleb | Recensione, Segnalazione | PDF

Luka Bekić, Rani srednji vijek između Panonije i Jadrana. Ranoslavenski keramički i ostali arheološki nalazi od 6. do 8. stoljeća / The Early Medieval Between Pannonia and the Adriatic. Early Slavic Ceramic and Other Archaeological Finds From the Sixth to Eighth Century, Monografije i katalozi 27, Pula: Arheološki muzej Istre, 2016., 298 str.(pp.177-182)
Gabriela Braić | Recensione, Segnalazione | PDF

Buzetski statut / Statuto di Pinguente MCCCCXXXV, Kolana od statuti, knjiga IV, ur. Neven Budak, Buzet: Grad Buzet, 2017., 486 str. (pp.182-187)
Davor Salihović | Recensione, Segnalazione | PDF

Ivan Botica – Danijela Doblanović – Marta Jašo, Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini, Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, svezak 44 (Glagoljski rukopisi 12), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2016., 420 str. (pp.187-189)
Kosana Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Tatjana Bradara – Ondina Krnjak, Temporis signa. Arheološka svjedočanstva istarskog novovjekovlja / Testimonianze archeologiche dellʼetà moderna in Istria / Archaeological Evidence of the Istrian Modern Era, Monografije i katalozi 26, Pula: Arheološki muzej Istre, 2016., 461 str. (pp.190-195)
Predrag Marković | Prikaz | PDF

Mletačko-austrijska granica u Istri / Il confine veneto-austriaco in Istria, urednica / a cura di Tatjana Bradara, Monografije i katalozi 29 / Monografie e cataloghi 29, Pula – Pola: Arheološki muzej Istre – Museo archeologico dellʼIstria, 2017., 417 str. (pp.195-198)
Andrea Milotić | Recensione, Segnalazione | PDF

Danijela Doblanović, Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2017., 327 str. (pp.198-203)
Marin Pekica | Recensione, Segnalazione | PDF

Marko Jelenić, Kanfanar 1811.-1825. Demografska kretanja i svakodnevica u životu jedne župe, Kanfanar: Udruga za očuvanje i promociju nasljeđa – Dvegrajci, 2017., 278 str. (pp.203-207)
Ante Matan | Recensione, Segnalazione | PDF

Mihovil Dabo, Sve za Boga, vjeru i puk: biskup Juraj Dobrila u svom vremenu, Posebna izdanja, sv. 36, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2015., 287 str. (pp.207-211)
Vedran Stanić | Recensione, Segnalazione | PDF

Marko Trogrlić – Nevio Šetić, Dalmacija i Istra u 19. stoljeću, Zagreb: Leykam international, 2015., 263 str. (pp.211-214)
Luka Tidić | Recensione, Segnalazione | PDF

Rino Cigui, Antonio Grossich (1849-1926). L’uomo e l’opera – Lik i djelo, Pisino – Pazin: Comunità degli Italiani di Pisino – Zajednica Talijana Pazin, 2017., 136 str.(pp.214-217)
Diego Han | Recensione, Segnalazione | PDF

Iz fotoalbuma Richarda Schustera 1914.-1917. / Aus dem Fotoalbum von Richard Schuster 1914-1917, glavni urednik Andrej Bader, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, 2016., 316 str. (pp.217-219)
David Orlović | Recensione, Segnalazione | PDF

Rita Cramer Giovannini – Franko Neretich, I primi cinquantʼanni di turismo a Lussino / The first fifty years of tourism at Lussino, Trieste: Comunità di Lussinpiccolo / LINT, 2015., 309 str. (pp.219-223)
Vanessa Toić | Recensione, Segnalazione | PDF

Narodnooslobodilački pokret na Bujštini – Il movimento popolare di liberazione nel Buiese, Uredništvo / Redazione Anton Kosmina, Slaviša Šmalc, Neven Ušumović, Umag – Umago: Gradska knjižnica Umag – Biblioteca Civica Umago, 2016., 423 str.(pp.223-227)
Igor Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Roberto Covaz, Oleg Mandić: posljednji dječak iz Auschwitza, prijevod s talijanskog jezika Ruggero Persić i Ivanka Persić, Rijeka: Grafika Zambelli, 2017., 143 str. (pp.227-230)
Željko Cetina | Recensione, Segnalazione | PDF

Ivan Pauletta, Corrado Fuggiaschi. Fughe dall’Istria nel primo dopoguerra, traduzione di Claudio Gelleni, Roma: Europa edizioni, 2014., 154 str. (pp.230-234)
Diego Han | Recensione, Segnalazione | PDF

Gloria Nemec, Dopo venuti a Trieste. Storie di esuli giuliano-dalmati attraverso un manicomio di confine 1945-1970, Merano: Edizioni Alphabeta Verlag, 2015., 220 str.(pp.234-239)
Bojan Horvat | Recensione, Segnalazione | PDF

Elena Poropat Pustijanac, Na vatrenoj liniji: povijest porečkog vatrogastva, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino / Javna vatrogasna postrojba – Centar za zaštitu od požara Poreč, 2016., 245 str. (pp.239-242)
Željko Cetina | Recensione, Segnalazione | PDF

Sandi Blagonić, Istrijani protiv Istrana: diskurzivna konstrukcija identiteta i simbolička natjecanja, Zagreb: Jesenski i Turk, 2016., 183 str. (pp.243-246)
Ivona Orlić | Recensione, Segnalazione | PDF

Retrospektiva turizma Istre, zbral in uredil / sabrao i uredio Metod Šuligoj, Koper-Capodistria: Založba Univerze na Primorskem, 2015., 370 str. (pp.246-250)
Luka Tidić | Recensione, Segnalazione | PDF

Ana Težak Damijanić – Pavlo Ružić, Retrospektiva znanosti o turizmu u Poreču 1989. – 2015.: 25 godina Zavoda za turizam, Poreč: Institut za poljoprivredu i turizam, 2015., 126 str. (pp.250-251)
Bojan Horvat | Prikaz | PDF

Ivan Milotić – Livio Prodan, Stoljeće i pol organizirane vodoprivrede u Istri (1864. – 2014.). Povodom 150. obljetnice osnivanja prvog modernog vodoprivrednog društva na tlu Hrvatske, urednik Ivan Milotić, Buzet: Vodoprivreda, 2014., 376 str. (pp.251-255)
Jasenko Zekić | Recensione, Segnalazione | PDF

Luka Pejić, Historija klasičnog anarhizma u Hrvatskoj: fragmenti subverzije, Zagreb: DAF, 2016., 223 str. (pp.255-259)
Mirjan Flego | Recensione, Segnalazione | PDF

Osnovna škola Petra Studenca. Spomen knjiga povodom 200 godina osnovnog školstva u Kanfanaru, ur. Marko Jelenić i Kristina Hekić, Kanfanar: Osnovna škola Petra Studenca, 2017., 275 str. (pp.260-263)
Marko Jelenić | Recensione, Segnalazione | PDF

Oleg O. Mandić, Kronika obitelji Mandić, 2. izdanje, Rijeka – Opatija: Naklada Kvarner / Katedra Čakavskog sabora Opatija, 2016., 326 str. (pp.264-266)
Igor Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Darko Dukovski, Istra ʼspod ponjave. Povijesni erotikon istarski: od kraja 19. do početka 21. stoljeća, Pula: Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016., 406 str. (pp.266-269)
Igor Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Eduard Hemar, Istarski sportski biografski leksikon, Pula: Sportska zajednica Istarske županije, 2016., 376 str. (pp.269-272)
Igor Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Abdon Pamich, Memorie di un marciatore, a cura di Roberto Covaz, Pordenone: Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2016., 191 str. (pp.272-276)
Diego Han | Recensione, Segnalazione | PDF

Sport u Općini Mošćenička Draga / Lo sport nel Comune di Draga di Moschiena, ur. Riccardo Staraj, Rijeka: Naklada Kvarner, 2016., 221 str. (pp.276-279)
Igor Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Religio, fides, superstitiones…: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, 7. istarski povijesni biennale, sv. 7, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču od 21. do 23. svibnja 2015., urednice Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet / Državni arhiv u Pazinu, 2017., 285 str. (pp.279-283)
Kosana Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Histria archaeologica, sv. 44/2013, Pula 2014., 160 str. (pp.283-285)
Hrvoje Badurina | Recensione, Segnalazione | PDF

Histria archaeologica, sv. 46/2015, Pula 2016., 299 str. (pp.285-289)
Adriana Gri Štorga | Recensione, Segnalazione | PDF

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 14, Rijeka-Zagreb 2015., 129 str. (pp.289-291)
Hrvoje Badurina | Recensione, Segnalazione | PDF

Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, sv. XLV, Rovinj 2015. (2016.), 760 str.(pp.291-296)
Marko Jelenić | Recensione, Segnalazione | PDF

Časopis za povijest zapadne Hrvatske, sv. VIII., Rijeka 2013. (izd. 2014.), 233 str.(pp.296-300)
Mirjan Flego | Recensione, Segnalazione | PDF

Ivona Orlić, Gospodarstvo u Istri. Iz zbirke Etnografskog muzeja Istre / Lʼeconomia in Istria. Dalla collezione del Museo etnografico dellʼIstria, Pazin: Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dellʼIstria, 2017., 96 str. (pp.301-304)
Tanja Kocković Zaborski | Recensione, Segnalazione | PDF

Palež u sjećanjima / Vžgano v spominih / Le memorie degli incendi, katalog izložbe / katalog razstave / catalogo della mostra, glavni urednik / caporedattore Maurizio Levak, autori / avtorji / autori Željko Cetina, Robert Doričić, Vana Gović, Igor Jovanović, Petra Kavrečič, Miha Kosmač, Nikša Minić, Gašper Mithans, Milan Radošević, Igor Šaponja, Pula – Pulj – Pola: Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana – Istrsko zgodovinsko društvo, 2017., 86 str. (pp.304-306)
Vedran Dukovski | Recensione, Segnalazione | PDF

Jednom kad uhvatiš veslo… 130 godina veslanja u Puli – priče o mladosti na vodi, izložba fotografija, OTP banka, Pula, siječanj – ožujak 2017. (pp.307-308)
Igor Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Međunarodni znanstveni skup Istra u Domovinskom ratu 1991. – 1995., Pula, Filozofski fakultet, 16. prosinca 2016. (pp.309-311)
Igor Jovanović | Riassunto del convegno | PDF

Okrugli stol Drugi svjetski rat na slovensko-talijansko-hrvatskom pograničnom području: nasilje i sjećanje, Kopar, 18. siječnja 2017. (pp.311-313)
Igor Jovanović | Recensione, Segnalazione | PDF

Od mora do mora: uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas, znanstveni skup, Lovran, 22. travnja 2017. (pp.313-319)
Mateja Jerman | Riassunto del convegno | PDF

Međunarodna konferencija Uništavanje kulturnog naslijeđa, poslijeratna obnova i izgradnja povjerenja, Pula, 14. listopada 2017. (pp.319-321)
Nikša Minić | Riassunto del convegno | PDF

Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Pravoslavlje u Rijeci i na sjevernom Jadranu u ranom novom vijeku. Povodom 300. godišnjice povlastice cara i kralja Karla VI. (III.) pravoslavnima u Rijeci (1717.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, 19. i 20. listopada 2017. (pp.321-330)
Emanuela Berić | Riassunto del convegno | PDF

Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na temu Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja i nastavnika povijesti, Rijeka, 10. siječnja 2017. (pp.330-331)
Paola Marinčić | Riassunto del convegno | PDF

Međužupanijski stručni skup za mentore, savjetnike i voditelje županijskih stručnih aktiva iz povijesti u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, Rijeka, 11. siječnja 2017. (pp.331-332)
Igor Jovanović | Riassunto del convegno | PDF

Drugo Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika povijesti Istarske županije, Pula, 2. ožujka 2017. (pp.333-334)
Paola Marinčić | Riassunto del convegno | PDF

Deseti državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na temu Domovinski rat – prekretnice Domovinskog rata, Opatija, 19. – 21. travnja 2017. (pp.334-338)
Igor Jovanović | Riassunto del convegno | PDF

Spomenici na nišanu – radionice za učitelje i učenike, Sarajevo, Historijski muzej BiH, 23. – 24. lipnja 2017. (pp.338-340)
Nikša Minić | Riassunto del convegno | PDF

Prvo Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika povijesti Istarske županije, Pula, 23. kolovoza 2017. (pp.340-341)
Paola Marinčić | Riassunto del convegno | PDF

Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti?, seminar za nastavnike povijesti, Pula, Sense – Dokumentacijski centar za tranzicijsku pravdu, 2. prosinca 2017. (pp.342-343)
Nikša Minić | Riassunto del convegno | PDF

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2016. godini(pp.343-345)
Mihovil Dabo | Altro | PDF

COLLABORATORI

Collaboratori (pp.347-351)
Histria 7 suradnici