O društvu

Istarsko povijesno društvo osnovano je 15. veljače 2010. s glavnim ciljem okupljanja istarskih povjesničara i svih ljubitelja povijesti te poticanja istraživanja povijesti Istre. U osnivanju Društva sudjelovale su sljedeće ustanove koje se bave povijesnom znanošću i/ili okupljaju povjesničare u svojim redovima: Odsjek za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Centar za povijesna istraživanja – Rovinj / Centro di ricerche storiche – Rovigno, Državni arhiv u Pazinu, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” Zagreb – Centar Pula, Povijesni i pomorski muzej Istre i Sveučilišna knjižnica u Puli. Osim pravnih osoba među osnivače su se upisali i nazočni zaposlenici spomenutih ustanova te članovi pulskog ogranka riječkog Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Među svojim aktivnostima Društvo posebnu pozornost posvećuje ostvarivanju sljedećih ciljeva:

  • promicanju i poticanju istraživanja istarske povijesti,
  • okupljanju i međusobnom povezivanju povjesničara i svih koji aktivno rade na proučavanju prošlosti, osobito mladih istraživača,
  • okupljanju i međusobnom povezivanju svih zaljubljenika u istarsku prošlost,
  • izdavanju znanstvenih i stručnih radova u tiskanom obliku i na mrežnim stranicama,
  • održavanju javnih stručnih predavanja radi popularizacije i širenja znanja o istarskoj prošlosti,
  • organiziranju znanstveno-stručnih skupova,
  • organiziranju izložbi i predstavljanja knjiga s područja djelatnosti Društva,
  • osmišljavanju i provedbi raznih projekata vezanih za proučavanje i popularizaciju istarske prošlosti te za poboljšavanje dostupnosti stručne literature njezinom digitalizacijom,
  • suradnji s obrazovnim ustanovama, posebno s učiteljima i nastavnicima povijesti,
  • popularizaciji povijesne znanosti.

Glavni projekt Istarskog povijesnog društva je pokretanje historiografskoga časopisa Histria s godišnjim ritmom izlaženja. Izdanje se bavi istarskim temama od najstarije povijesti do suvremenog doba, a pruža i godišnji pregled historiografskih događanja u Istri i o Istri. Prvi broj izišao je 2011. godine.
Članom Društva može postati svaka fizička osoba bez obzira na državljanstvo koja aktivno istražuje i objavljuje radove ili na bilo koji način aktivno doprinosi afirmaciji proučavanja istarske povijesti te prihvaća Statut i opće akte Društva.

Društvo djeluje na adresi: I. Matetića Ronjgova 1, 52 100 Pula; adresa e-pošte glasi: istra@ipd-ssi.hr.

Mrežna stranica Društva: www.ipd-ssi.hr