Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik: Maurizio Levak

Uredništvo:  Mihovil Dabo, Katarina Gerometta, Adriana Gri Štorga, Robert Kurelić, Maurizio Levak, Milan Radošević

Urednički odbor: Antoni Cetnarowicz (Krakov), Javier Grossutti (Udine), Egidio Ivetic (Padova), Gracijano Kešac (Pula), Dean Krmac (Kopar), Darja Mihelič (Ljubljana), Elvis Orbanić (Pazin), Alojz Štoković (Fažana), Stipan Trogrlić (Pula)