Svezak 3., 2013.

Sadržaj (str. 1-14)
Kazalo |PDF

RASPRAVE I PRILOZI

Notarska knjiga – vir za raziskavo mestnega prebivalstva Buzeta (1492 –1517) (str. 15-38)
Notarska knjiga – izvor za istraživanje gradskoga stanovništva Buzeta (1492. – 1517.)
Darja Mihelič | Pregledni rad | PDF na izvornom jeziku | PDF sažetak

Alcuni aspetti della vita socio-economica a Umago nei secoli XVI e XVII (str. 39-59)
Neki aspekti socio-ekonomskoga života u Umagu u XVI. i XVII. stoljeću
Rino Cigui | Prethodno priopćenje | PDF na izvornom jeziku | PDF sažetak

Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća: povijesna i jezična analiza (str. 61-97)
Igor Eterović, Ivana Eterović | Prethodno priopćenje | PDF

Odjeci talijanskoga kolonijalizma u Africi s kraja XIX. stoljeća u Istri prema pisanju Naše sloge (str. 99-116)
David Orlović | Prethodno priopćenje | PDF

Uno sguardo dall’Adriatico. La crisi asiatica dei tre imperialismi nei commenti di politica estera di Silvio Benco (str. 117-141)
Pogled s Jadrana. Azijska kriza triju imperijalizama u vanjskopolitičkim komentarima Silvija Benca
Roberto Spazzali | Prethodno priopćenje | PDF na izvornom jeziku | PDF sažetak

Čitaonicu je osnovala „šaka braće Slovenacah“ u želji „da pokažu svietu, da se znadu ponosit svojim dičnim imenom, svojim milim jezikom“: slovenska društva u Puli od 1886. do 2011. godine (str. 143-165)
Barbara Riman | Prethodno priopćenje | PDF

Učiteljska škola u Kastvu kroz dokumente Državnoga arhiva u Rijeci i Arhiva Prve riječke hrvatske gimnazije (str. 167-205)
Ines Grgurina, Luka Tidić | Izvorni znanstveni članak | PDF

Istarski benediktinac i prvi riječki biskup Isidoro Sain (1869. – 1932.) (str. 207-236)
Marko Medved | Izvorni znanstveni članak | PDF

Kažun kao prepoznatljiv element identiteta Istre (str. 237-266)
Tihomira Stepinac Fabijanić | Prethodno priopćenje | PDF

OCJENE | PRIKAZI | IZVJEŠĆA

Marie-Brigitte Carre – Vladimir Kovačić – Francis Tassaux, Sjeverno priobalje Poreštine u antici, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine, 2012., 214 str. (str. 269-276)
Davor Bulić | Recenzija, Prikaz |PDF

Robert Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u kasnoj antici od Dioklecijana do Justinijana, Zagreb: Leykam international, 2012., 268 str. (str. 276-282)
Hrvoje Gračanin | Recenzija, Prikaz |PDF

Paulus Diaconus, Historia Langobardorum / Pavao Đakon, Povijest Langobarda, kritičko izdanje izvora s prijevodom, preveli Robert Šćerbe i Hrvoje Šugar, komentari i studije Tomislav Galović, Ivo Goldstein i Hrvoje Gračanin, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2010., 406 str. (str. 282-287)
Vedran Bileta | Recenzija, Prikaz |PDF

Nella Lonza – Jakov Jelinčić, Vodnjanski statut – Statuto di Dignano, Kolana od statuti, knj. 2, Vodnjan: Grad Vodnjan – Dignano / Državni arhiv u Pazinu, 2010., 574 str. (str. 288-292)
Maja Cerić | Recenzija, Prikaz |PDF

Flavio Bonin, Piranske solne pogodbe (1375 – 1782), Viri, št. 33, Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2011., 175 str. (str. 292-295)
Danijela Doblanović | Recenzija, Prikaz | PDF

Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka. Nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2012., 312 str. (str. 295-298)
Branka Poropat | Recenzija, Prikaz |PDF

Dražen Vlahov, Matica krštenih župe Lindar (1591. – 1667.): glagoljski zapisi od 1591. do 1648., Posebna izdanja, sv. 26, Glagoljski rukopisi, sv. 10, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 547 str. (str. 299-301)
Danijela Doblanović | Recenzija, Prikaz |PDF

Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri. Peroj – nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657. – 1816., Osijek – Podgorica: Crnogorsko kulturno društvo Montenegro-Montenegrina, Osijek / Hrvatsko-crnogorsko društvo prijateljstva Croatica-Montenegrina, Osijek / Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, 2012., 309 str. (str. 301-305)
Elvis Orbanić | Recenzija, Prikaz |PDF

Slaven Bertoša, Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Državni arhiv u Pazinu, 2012., 176 str. (str. 305-308)
Mihovil Dabo | Recenzija, Prikaz |PDF

David Di Paoli Paulovich, Pedena: storia e memorie dell’antica diocesi Istriana, Trieste: Associazione delle comunità istriane, 2012, 288 pp. (str. 308-312)
Denis Visintin | Recenzija, Prikaz | PDF

Zdenka Bonin, Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške Republike, Koper: Pokrajinski arhiv Koper, 2011., 420 str. (str. 312-315)
Danijela Doblanović | Recenzija, Prikaz |PDF

Un’epoca senza rispetto: antologia sulla questione adriatica tra ’800 e primo ’900, a cura di Fulvio Pappucia in collaborazione con Franco Cecotti, Trieste: Instituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 2011., 331 str. (str. 315-318)
Bojan Horvat | Recenzija, Prikaz |PDF

Franco Cecotti, Il tempo dei confini: atlante storico dell’Adriatico nord-orientale nel contesto europeo e mediterraneo 1748-2008, in collaborazione con Dragan Umek, Trieste: Instituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 2010., 223 str. (str. 318-320)
Bojan Horvat | Recenzija, Prikaz |PDF

Mladen Juvenal Milohanić, Dr. Juraj Dobrila: glasnik istine, branitelj naroda i Crkve. Rodoljub, filantrop, homo politicus, Pazin: „Josip Turčinović“ i IKD „Juraj Dobrila, 2012., 157 str. (str. 320-325)
Stipan Trogrlić | Recenzija, Prikaz |PDF

Tomaso Luciani, Labin: Povijesno-etnografska studija / Albona: Studi storico-etnografici, Labin: Mathias Flacius, 2012., 87 str. (str. 325-327)
Tanja Kocković Zaborski | Recenzija, Prikaz |PDF

William Klinger, Germania e Fiume: la questione fiumana nella diplomazia tedesca (1921-1924), Trieste: Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, 2011., 285 str. (str. 327-331)
Ana Anić Opašić | Recenzija, Prikaz |PDF

Marta Verginella, Granica drugih. Pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje, preveo Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 147 str. (str. 331-334)
Mihovil Dabo | Recenzija, Prikaz |PDF

Ljudevit Anton Maračić, Crkva u Premanturi. Prilozi i doprinosi njezinu upoznavanju, Medulin: Općina Medulin, 2012., 88 str. (str. 335-337)
Marija Gortan | Recenzija, Prikaz |PDF

Hum i Humšćina, ur. Mirjana Pavletić, Roč: „Josip Turčinović“ / Katedra Čakavskog sabora Roč, 2011., 376 str. (str. 337-340)
Željko Cetina | Recenzija, Prikaz |PDF

Roberto Starec, Pietra su pietra. L’architettura tradizionale in Istria, Collana degli Atti n. 34, Rovigno: Centro di ricerche storiche, Rovigno / Unione Italiana, Fiume / Università popolare di Trieste, 2012, 320 pp. (str. 340-345)
Rino Cigui | Recenzija, Prikaz |PDF

Kamik na kunfinu: granične oznake u istarskim šumama / Pietre sui confini: i cippi terminali nei boschi istriani, ur. Tatjana Bradara, Monografije i katalozi 22, Pula: Arheološki muzej Istre, 2013., 287 str. (str. 345-347)
David Orlović | Recenzija, Prikaz |PDF

Edo Merlić, Stanovništvo i migracije iz sjeverne Istre – Buzeštine, Pazin – Buzet: vlastita naklada, 2011., 194 str. (str. 347-350)
Luka Tidić | Recenzija, Prikaz |PDF

Vlado Benussi, ſi bitinàde d’ucaſion… La storia delle bitinade rovignesi attraverso la raccolta dei testi e delle musiche / Povijest rovinjskih bitinada kroz zbirke stihova i glazbi, Rovigno – Rovinj: Comunità degli Italiani della Città di Rovigno / Zajednica Talijana grada Rovinja, 2012, 366 pp. (str. 350-352)
David Di Paoli Paulovich | Recenzija, Prikaz |PDF

Pulski đir: mjesta memorije grada – In giro per Pola: i luoghi di memoria della città, ur. Tanja Kocković Zaborski i dr., Pula: Boris Bogunović (vlastita naklada), 2012., 128 str. (str. 353-355)
Anita Buhin | Recenzija, Prikaz |PDF

Iva Đorđević, Neistražena, Buzet: Kaleido, 2012., 188 str. (str. 355-359)
Filip Zoričić | Recenzija, Prikaz |PDF

80 godina košarke u Puli, ur. Mišo Tikvicki, [s. l. (Pula):] Košarkaški savez Istarske županije, [s. a. (2013.),] 60 str. (str. 359-362)
Vedran Dukovski | Recenzija, Prikaz |PDF

Renato Lorenzin, Nogometna sjećanja: medulinska nogometna kronika, Pula: Društvo kulturno umjetničkog stvaralaštva Mendula, 238 str. (str. 362-365)
Igor Jovanović | Recenzija, Prikaz |PDF

Fažanski libar 5, zbornik radova 5. Fažanskog kolokvija, Pula: Amforapress / Fažana: Općina Fažana, 2012., 157 str. (str. 365-367)
Milan Radošević | Recenzija, Prikaz |PDF

Matija Vlačić Ilirik [III], zbornik radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Matija Vlačić Ilirik, Labin, 22. – 24. travnja 2010., ur. Marina Miladinov, Labin: Grad Labin, 2012., 422 str. (str. 368-374)
Mladen Majušević | Recenzija, Prikaz |PDF

Pićanska biskupija i Pićanština: zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. godine, gl. ur. Robert Matijašić, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 280 str. (str. 374-379)
Predrag Bosić | Recenzija, Prikaz |PDF

Seljanski zbornik, zbornik radova sa znanstvenog skupa Ususret 500. obljetnici Rovinjskog Sela, ur. Branimir Crljenko, Rovinj: HKD Franje Glavinića, 2010., 275 str. (str. 380-385)
Eugen Teklić | Recenzija, Prikaz |PDF

Prvi moderni popis stanovništva u Istri / Il primo censimento demografico moderno in Istria / Prvi moderni popis prebivalstva v Istri, radovi sa Studijskog dana / prispevki s Študijskega dneva / relazioni della Giornata di studio, Pula – Pola, 31-10-2007, uredio / a cura di / uredil Aleksej Kalc, Histria Colloquium III, Koper Capodistria: Histria Editiones, 2012., 441 str. (str. 385-391)
Mirjan Flego | Recenzija, Prikaz |PDF

Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, sv. XLI, Rovinj 2011. (2012.), 671 str. (str. 391-397)
Diego Han | Recenzija, Prikaz |PDF

Acta Histriae, l. 20, Koper 2012, 846 (280 + 281 + 285) str. (str. 398-402)
Urška Lampe | Recenzija, Prikaz |PDF

Annales, Anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, l. 22, Koper 2012, 614 (325 + 289) str. (str. 403-405)
Erik Toth | Recenzija, Prikaz |PDF

Problemi sjevernog Jadrana, sv. 11, Rijeka – Zagreb 2011., 204 str. (str. 405-408)
Aldo Šuran | Recenzija, Prikaz |PDF

Rijeka, god. XVII., sv. 1-2, Rijeka 2012., 96 + 127 str. (str. 409-412)
Hrvoje Badurina | Recenzija, Prikaz | PDF

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, sv. VI. i VII., Rijeka 2011. – 2012., 273 str. (str. 412-417)
Milan Martuslović | Recenzija, Prikaz | PDF

Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, CXI (LIX della nuova serie), Archeologia e urbanistica nelle città dell’Istria costiera, Atti della giornata internazionale di studio (Muggia, 26 marzo 2011), a cura di Annalisa Giovannini, Trieste, 2011, 304 str. (str. 417-420)
Katarina Gerometta | Recenzija, Prikaz | PDF

Buzetski zbornik, 38, Buzet 2011., 352 str. (str. 421-426)
Nikša Minić | Recenzija, Prikaz |PDF

Buzetski zbornik, 39, Buzet 2012., 284 str. (str. 426-430)
Luka Tidić | Recenzija, Prikaz |PDF

Zbornik Općine Lanišće, 5, Lanišće: Josip Turčinović, Pazin / Općina Lanišće, 2011., 293 str. (str. 430-434)
Luka Tidić | Recenzija, Prikaz | PDF

Ricerche sociali, br. 18, Rovinj 2011., 186 str. (str. 434-436)
Biserka Budicin | Recenzija, Prikaz | PDF

Histria antiqua, sv. 21, Pula 2012., 665 str. (str. 436-446)
Mirko Jurkić | Recenzija, Prikaz | PDF

Zbornik Lovranšćine, knjiga 2, Lovran: Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2012., 344 str. (str. 446-448)
Robert Kurelić | Recenzija, Prikaz | PDF

Prošlost za budućnost / Il passato pro futuro / The past for the future, Izložbena djelatnost Arheološkog muzeja Istre 1902. – 2012. Uz 110. obljetnicu Muzeja, autorica teksta i kataloga Katarina Zenzerović, Monografije i katalozi 20, Pula: Arheološki muzej Istre, 2012., 319 str. (str. 449-451)
Katarina Jerbić Percan | Recenzija, Prikaz | PDF

Nasljeđe prosvjetiteljstva. Knjige 18. stoljeća u fundusu knjižnice Državnog arhiva u Pazinu, autor izložbe i kataloga Mladenka Hammer, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2013., 47 str. (str. 451-455)
Maja Zidarić | Recenzija, Prikaz | PDF

Lica iz prošlosti Krnice kroz objektiv Antona Škabića (1871. – 1948.) / Volti dal passato di Carnizza attraverso l’obiettivo di Antonio Scabich (1871-1948), izložba, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell’Istria, Pula, 25. siječnja – 30. ožujka 2013. (str. 456-467)
Gordana Milaković | Recenzija, Prikaz | PDF

Sve najbolje / Tanti auguri, izložba, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Pula, 24. prosinca 2012. – 12. siječnja 2013. (str. 457-459)
Lana Skuljan Bilić | Recenzija, Prikaz | PDF

Ki sit ki lačan: o prehrani u Istri. Popratno izdanje uz izložbu Koordinacije istarskih muzeja, Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca, Pula, 5. srpnja – 15. listopada 2012., ur. Mauricio Ferlin i Tajana Ujčić, Pula: Arheološki muzej Istre, 2012., 272 str. (str. 460-462)
Mihovil Dabo | Recenzija, Prikaz | PDF

Prima Esposizione Provinciale Istriana. Prva istrska pokrajinska razstava – 100 let / Prima esposizione provinciale istriana – 100 anni / Prva istarska pokrajinska izložba – 100 godina / Erste istrianische Landesausstellung – 100 Jahre, ur. Dean Krmac, serija Histria Documentum, II, Koper – Capodistria: Histria editiones, 2010., 160 str. (str. 463-466)
Katarina Pocedić | Recenzija, Prikaz | PDF

Juraj Dobrila (1812. – 1882.): povodom 200. obljetnice rođenja, katalog izložbe, autor izložbe i kataloga Markus Leideck, Posebno izdanje 24, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012., 199 str. (str. 466-470)
Davor Salihović | Recenzija, Prikaz | PDF

Izložba Refleksije vremena 1945. – 1955., Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, od 12. prosinca 2012. do 10. ožujka 2013., i Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca, Pula, od 26. ožujka 2013. do 5. svibnja 2013. (str. 470-473)
Vedran Stanić | Recenzija, Prikaz | PDF

Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 2012., Rijeka, 18. travnja 2012. (str. 473-477)
Ivan Braut | Recenzija, Prikaz | PDF

Predstavljanje Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma i tribina Perspektive kulturoloških i povijesnih istraživanja socijalizma, Pula, 12. listopada 2012. (str. 477-480)
Anita Buhin | Recenzija, Prikaz | PDF

Znanstveni skup Dr. Juraj Dobrila (1812. – 2012.) i stoljeće pjesme Krasna zemljo (1912. – 2012.), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Spomen dom sjedinjenja i slobode u Pazinu, 25. i 26. listopada 2012. (str. 480-486)
Ivan Žagar | Sažetak sa skupa | PDF

Radionica za suvremenu povijest, Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, 8. – 9. studenoga 2012. (str. 486-490)
Igor Stanić | Sažetak sa skupa | PDF

18. međunarodno arheološko savjetovanje „Privatne i javne igre od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka“, Pula, Medulin, Rovinj, 22. – 24. studenoga 2012. (str. 490-498)
Mirko Jurkić | Sažetak sa skupa | PDF

Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 2013.: Prepoznavanje vrijednosti, Rijeka, 17. travnja 2013. (str. 498-502)
Maja Zidarić | Sažetak sa skupa | PDF

Znanstveni skup Lovran u riječi, riječ u Lovranu, Lovran, 20. travnja 2013. (str. 502-506)
Zvijezdana Klobučar | Sažetak sa skupa | PDF

Znanstveni skup Višnjan – korijeni baštine, Višnjan, 20. travnja 2013. (str. 506-508)
Bojan Horvat | Sažetak sa skupa | PDF

Međunarodni znanstveni skup 6. Istarski povijesni biennale, Poreč, 23. – 25. svibnja 2013. (str. 509-517)
Elena Poropat Pustijanac | Sažetak sa skupa | PDF

Međužupanijski stručni skup za učitelje povijesti Nastava povijesti usmjerena prema ishodima, Rijeka, 29. kolovoza 2012. (str. 517-518)
Igor Jovanović | Sažetak sa skupa | PDF

Županijsko stručno vijeće nastavnika povijesti osnovnih škola Istarske županije, Pula, 20. studenoga 2012. (str. 518-520)
Igor Jovanović | Sažetak sa skupa | PDF

Stručni skup za voditelje Županijskih stručnih vijeća, učitelje i nastavnike mentore i savjetnike u Karlovačkoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, Rijeka, 7. siječnja 2013. (str. 521)
Sonja Bančić | Sažetak sa skupa | PDF

Županijski stručni skup za učitelje povijesti s do pet godina radnoga staža i učitelje pripravnike u osnovnim školama Istarske županije na temu Nastava povijesti usmjerena prema nastavnim ishodima, Pula, 7. svibnja 2013. (str. 522-523)
Jasna Žabčić | Sažetak sa skupa | PDF

„Joint History Project“ i povijesne čitanke, seminar CDRSEE, AZOO i HUNP-a u Puli, 18. i 19. svibnja 2013. (str. 524-526)
Vedran Dukovski | Sažetak sa skupa | PDF

Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika povijesti osnovnih i srednjih škola Istarske županije, Pula, 19. lipnja 2013. (str. 526-528)
Igor Jovanović | Sažetak sa skupa | PDF

Stručni međužupanijski skup za učitelje povijesti s do pet godina radnoga staža i učitelje pripravnike u osnovnim školama na temu Temeljna nastavna umijeća i kompetencije, Rijeka, 30. kolovoza 2013. (str. 528-530)
Jasna Žabčić | Sažetak sa skupa | PDF

Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika povijesti, Pula, 11. listopada 2013. (str. 530-532)
Igor Jovanović | Sažetak sa skupa | PDF

Stažiranje i polaganje stručnog ispita, opći interdisciplinarni skup za pripravnike, učitelje, nastavnike, stručne suradnike i mentore u osnovnim i srednjim školama, Pula, 22. listopada 2013. (str. 532-534)
Jasna Žabčić | Sažetak sa skupa | PDF

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2012. godini (str. 534-535)
Mihovil Dabo – Milan Radošević | Vijest | PDF

REAGIRANJA I POLEMIKE

Odgovor na prikaz „Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović, istarski svećenik (1890. – 1980.). Crkveno-vjersko i javno-političko djelovanje, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2011., 330 str.“ Bojana Horvata, Histria, 2, 2012., 293-298 (str. 539-543)
Stipan Trogrlić | Reagiranje | PDF